Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)

Als een werkgever met een werknemer een financiële regeling overeenkomt om eerder met pensioen te gaan, is de kans groot dat het gaat om een regeling voor vervroegde uittreding (RVU). Omdat de wetgever geen voorstander is van zulke regelingen en langer doorwerken wilde stimuleren, geldt sinds 2005 voor zo’n RVU een strafheffing. De werkgever betaalt een extra eindheffing over de uitkeringen uit deze regeling, de werkgeversbijdragen en de -premies. En die RVU-boete is niet mals: het gaat om 52% pseudo-eindheffing.

Sinds 2021 geldt er onder voorwaarden tijdelijk een versoepeling van de RVU-heffing voor werknemers die binnen drie jaar van de AOW-gerechtigde leeftijd zitten.

 

Zijn wij werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW) verschuldigd?

Sociale verzekeringen | Publicatiedatum 08-04-2022

In welke gevallen is onze organisatie werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW) verschuldigd? En hoe wordt dit berekend?

Waar moeten we op letten bij fiscaal gunstig verlofsparen?

Pensioen via de werkgever | Publicatiedatum 01-03-2021

We hebben gelezen dat per 1 januari 2021 het fiscaal gunstig verlofsparen is verruimd van 50 naar 100 weken. We willen dit ook regelen voor onze medewerkers. Waar...

Wat regelt het Pensioenakkoord voor vervroegd uittreden?

Pensioenakkoord | Publicatiedatum 17-11-2020

Werknemers krijgen door de stijging van de AOW-leeftijd steeds later recht op een AOW-uitkering. Dat maakt dat het steeds belangrijker wordt om mogelijkheden te hebben...

Wanneer mag of moet de werkgever eindheffing toepassen?

Aangifte loonheffingen 4 minuten | 27-12-2021

De normale gang van zaken is dat u de loonbelasting/premie volksverzekeringen inhoudt op het loon van werknemers, en dit vervolgens – samen...

Gebruikmaken van tijdelijke drempelvrijstelling voor RVU-heffing

Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) 5 minuten | 29-04-2021

Eerder stoppen met werken is voor veel werknemers een wens die onvervuld blijft. Beëindigingsregelingen met vergoedingen die werknemers fina...

Laat uw achterban het pensioen halen in goede gezondheid

Pensioen via de werkgever 5 minuten | 09-03-2021

Sinds 2005 is het kabinetsbeleid erop gericht om oudere werknemers aan het werk te houden. Maar het demissionaire kabinet vindt het ook bela...

Keuze voor eerder uittreden en pensioengeld

Pensioenakkoord Publicatiedatum 14-02-2022

In het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over nieuwe regels voor keuzemogelijkheden voor eerder uittreden en de besteding van pensioengeld.

Heeft u een vraag over Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)?

Corry van Herpen
Corry van Herpen
Pensioenadviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)?

Corry van Herpen
Corry van Herpen
Pensioenadviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie