RVU-boete over ontslagvergoeding? De fiscus geeft uitleg

18 januari 2019 | Door redactie

De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd om de Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) te verduidelijken. Aanleiding voor deze publicatie was de uitspraak die de Hoge Raad in 2018 deed over de RVU.

Een werkgever kan in een sociaal plan bij een reorganisatie een vertrekregeling opnemen, met een financiële compensatie voor vertrekkende werknemers. Als een werknemer wat ouder is, bestaat de kans dat de fiscus die regeling voor een vergoeding aanmerkt als RVU: een regeling waarbij een werknemer een uitkering krijgt om de periode tot zijn pensioen- of AOW-leeftijd te overbruggen. Bij een RVU moet de werkgever een zogeheten pseudo-eindheffing van 52% over de vergoeding betalen. Dit is een strafmaatregel. Het kabinet wil daarmee stimuleren dat werknemers niet vervroegd stoppen met werken. Vorig jaar sprak de Hoge Raad zich in een belangrijk arrest uit over de RVU. In een nieuwe handreiking duidt de Belastingdienst de gevolgen van het arrest.

Arrest van Hoge Raad over RVU

De Hoge Raad oordeelde dat bij de beoordeling of een regeling als RVU is aan te merken, gekeken moet worden naar de objectieve voorwaarden en kenmerken van de regeling. De fiscus behoort niet te beoordelen op basis van de feitelijke uitwerking van de regeling in de praktijk of de intenties van de werkgever en werknemers.
Maken vooral oudere werknemers gebruik van een vertrekregeling bij een reorganisatie, zodat zij de ontslagvergoeding kunnen inzetten om de resterende periode tot hun pensioen te overbruggen, dan is er niet per se sprake van een RVU. Als er in de vertrekregeling geen koppeling is gemaakt met de pensioen- of AOW-leeftijd en het ontslag is niet leeftijdgerelateerd, geldt deze regeling niet als RVU.

Verduidelijking van RVU met voorbeelden

De Belastingdienst behandelt in de handreiking de zaak en geeft aan hoe belastinginspecteurs hier nu mee omgaan. Daarbij worden voorbeelden gegeven. Voor een werkgever die zich afvraagt of een vertrekregeling in een sociaal plan tot de RVU-heffing van 52% leidt, kan het zeer waardevol zijn om de handreiking (pdf) door te nemen. De oude beleidsregels voor de RVU zijn vervallen.