Nieuw kabinet wil hogere onbelaste reiskostenvergoeding

15 december 2021 | Door redactie

In het Coalitieakkoord 2021-2025 geven VVD, D66, CDA en ChristenUnie aan dat ze de onbelaste reiskostenvergoeding vanaf 1 januari 2024 willen verhogen. Een concreet bedrag per kilometer wordt niet genoemd.

Om reizen naar werk betaalbaar te houden, wil het nieuwe kabinet de onbelaste reiskostenvergoeding verhogen. Het voornemen is verrassend, omdat het ministerie van Financiën eerder nog aangaf dat het niet op een indexatie van de huidige kilometervergoeding van € 0,19 zit te wachten. De verhoging staat nu gepland per 1 januari 2024. De precieze tariefsverhoging wordt later nader uitgewerkt, daarover is nog niets bekend. Volgens de budgettaire bijlage bij het coalitieakkoord gaat deze aanpassing de overheid in 2024 € 200 miljoen kosten en vanaf 2025 € 400 miljoen per jaar. 

Gerichte vrijstelling van € 0,19 per kilometer gaat omhoog

Onder de huidige regels van de werkkostenregeling geldt een gerichte vrijstelling voor maximaal € 0,19 per zakelijke kilometer. Dit bedrag kan de werkgever dus onbelast aan de werknemer vergoeden. Onder zakelijke kilometers valt ook het woon-werkverkeer van de werknemer. Geeft een werkgever een hoger bedrag, dan is sprake van een bovenmatig deel. Dit deel moet hij als loon belasten bij de werknemer of hij kan ervoor kiezen om het aan te wijzen als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte. Vanaf 2024 is een hogere onbelaste vergoeding per kilometer mogelijk.