Onbelast vergoeden reiskosten verlengd tot 1 juli 2021

25 maart 2021 | Door redactie

De coronanoodmaatregel voor de onbelaste vaste reiskostenvergoeding is door het kabinet verlengd tot 1 juli 2021. Hierdoor kunnen werkgevers tot 1 juli 2021 de bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast aan hun werknemers blijven vergoeden ook al maken werknemers deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig).

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat werkgevers in ieder geval tot 1 juli 2021 hun werknemers bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast kunnen blijven vergoeden. De voorwaarde dat het om een vaste reiskostenvergoeding moet gaan die al vóór 13 maart 2020 door de werkgever is toegekend blijft ook nog steeds. Dit betekent bijvoorbeeld dat een werkgever voor werknemers die na die datum in dienst zijn gekomen voor de thuiswerkdagen geen onbelaste reiskostenvergoeding op grond van de gerichte vrijstelling kan geven. Hij kan aan hen uiteraard wel de werkelijk gereisde kilometers onbelast vergoeden tegen € 0,19 per kilometer, of bij een vaste reiskostenvergoeding zorgen dat hij de thuiswerkdagen belast. De werkgever kan (het belaste deel van) deze vergoeding ook aanwijzen als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte.

Onderzoek naar onbelaste thuiswerkvergoeding

Het kabinet onderzoekt op dit ogenblik de mogelijkheden van een aanvullende regeling die het voor de werkgever mogelijk moet maken om ook onbelast thuiswerkkosten te vergoeden waarvoor nu nog geen gerichte vrijstelling bestaat. Deze regeling zou een aanvulling moeten zijn op de al bestaande mogelijkheden om specifieke thuiswerkkosten zoals arbovoorzieningen en ICT-middelen, onbelast te vergoeden. Deze aanvullende regeling zal waarschijnlijk niet voor het einde van het jaar kunnen worden ingevoerd. Voor 2021 is de vrije ruimte in de werkkostenregeling tijdelijk wel verruimd. Werkgevers kunnen deze vrije ruimte ook gebruiken om thuiswerkkosten onbelast te vergoeden.