Ook voor 2021 verruiming vrije ruimte WKR

22 januari 2021 | Door redactie

De vrije ruimte van de werkkostenregeling gaat ook voor het jaar 2021 tijdelijk omhoog naar 3% over de eerste € 400.000. Dit is onderdeel van de uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket.

Om werkgevers tegemoet te komen bij problemen vanwege de coronacrisis, verhoogt het demissionaire kabinet de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) voor 2021 van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom van de werkgever. Deze verhoging was ook al tijdelijk van toepassing in 2020.

Vrije ruimte boven € 400.000 voor 2021 lager

Anders dan vorig jaar geldt boven de € 400.000 een vrije ruimte van 1,18%, in plaats van 1,2% in 2020. Brengt de werkgever méér in deze vrije ruimte onder, dan moet hij over het meerdere 80% eindheffing betalen. Werkgevers mogen zelf bepalen of ze de vrije ruimte willen gebruiken en waar ze die aan willen besteden, zolang de vergoedingen en verstrekkingen maar voldoen aan de gebruikelijkheidstoets

Onderzoek naar onbelaste thuiswerkvergoeding

In de kabinetsbrief over de uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket staat ook dat het demissionaire kabinet de mogelijkheden van een onbelaste thuiswerkvergoeding onderzoekt. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door de introductie van een extra gerichte vrijstelling, waardoor zo'n vergoeding niet van de vrije ruimte snoept.