Onbelast vergoeden reiskosten verlengd tot eind 2021

3 september 2021 | Door redactie

De coronanoodmaatregel voor de onbelaste vaste reiskostenvergoeding is door het demissionaire kabinet verlengd tot en met 31 december 2021. Hierdoor kunnen werkgevers nog het hele jaar de bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast aan hun werknemers blijven vergoeden, ook al maken werknemers deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig).

Per 1 oktober 2021 stopt een groot deel van het steun- en herstelpakket dat het kabinet in het leven riep in verband met de coronamaatregelen. Er zijn echter enkele fiscale coronamaatregelen die nog doorlopen tot en met het einde van het vierde kwartaal. Dat is ten eerste de goedkeuring dat werkgevers hun werknemers bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast kunnen blijven vergoeden. 

Ongewijzigd vanaf 13 maart 2020

Voorwaarde is dat het om een vaste reiskostenvergoeding moet gaan die al vóór 13 maart 2020 door de werkgever is toegekend en sindsdien ongewijzigd is. Dit betekent bijvoorbeeld dat een werkgever voor werknemers die na die datum in dienst zijn gekomen voor de thuiswerkdagen geen onbelaste reiskostenvergoeding op grond van de gerichte vrijstelling kan geven. Hij kan aan hen uiteraard wel de werkelijk gereisde kilometers onbelast vergoeden met de gerichte vrijstelling tegen € 0,19 per kilometer, of bij een vaste reiskostenvergoeding zorgen dat hij de thuiswerkdagen belast. De werkgever kan (het belaste deel van) deze vergoeding ook aanwijzen als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte. 

Nederland zet in op verlenging regeling grensarbeiders

Verder zet Nederland in op verlenging van de overeenkomsten met Duitsland en België over de belastingheffing van grensarbeiders die thuiswerken tot het einde van het vierde kwartaal. Hiervoor moet nog overleg plaatsvinden met de betreffende landen. Tot nu toe loopt de afspraak tot 1 oktober. De versoepeling van de administratieve verplichtingen voor de loonheffingen loopt wel zeker af per 1 oktober. En ook aan het bijzonder uitstel van belastingbetaling komt een einde.