Tot 1 oktober versoepeling identificatieplicht

28 mei 2021 | Door redactie

Het demissionaire kabinet verlengt de goedkeuring rondom de versoepeling van administratieve verplichtingen voor de loonheffingen. De versoepeling geldt nu in ieder geval tot 1 oktober 2021.

Het kabinet heeft besloten de versoepeling van administratieve verplichtingen voor de loonheffingen in ieder geval tot 1 oktober in stand te houden. Dit houdt in dat als het de werkgever door het voorgeschreven thuiswerken en het houden van 1,5 meter afstand niet (tijdig of volledig) lukt om te voldoen aan alle administratieve verplichtingen voor de loonheffingen, de Belastingdienst daar nu geen consequenties aan verbindt. Denk aan de identificatieplicht van de werkgever. De werkgever moet deze administratieve verplichtingen dan wel alsnog nakomen zodra dit weer kan. De goedkeuring zou eindigen per 1 juli 2021, maar is nu verlengd. 

Verplichting nakomen als situatie het weer toelaat

Het kan bijvoorbeeld zijn dat de werkgever de identiteit van een nieuwe werknemer (tool) nu niet op tijd kan vaststellen aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. Normaal gesproken moet de werkgever voor deze werknemer dan onder meer het anoniementarief van 52% toepassen. Dat hoeft hij in tot 1 oktober niet te doen als hij de identiteit van de werknemers alsnog op de juiste manier vaststelt zodra de situatie het weer toelaat.