Arbocatalogus als hulpmiddel voor opstellen RI&E

Het belangrijkste hulpmiddel voor het opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is de arbocatalogus. Daarin staan de oplossingen die werkgevers- en werknemersorganisaties in een branche hebben bedacht voor de aanpak van arborisico’s.

2 juni 2020 | Door redactie

In de arbocatalogus staan de arboregels die in een branche gelden en de afspraken die de sociale partners daarover hebben gemaakt. Een arbocatalogus formuleert geen specifieke risico’s, maar geeft een beschrijving van de maatregelen en methodes die werkgevers in een branche nemen om aan de regels te voldoen. Die regels zijn er niet voor niets; ze vloeien voort uit risicovolle situaties die in een branche of sector voorkomen. De risico’s die werknemers lopen in een kantooromgeving zijn immers heel anders dan in een transportbedrijf of een zorginstelling.

Arbocatalogus bevat belangrijkste risico’s sector

In de arbocatalogus staan per branche de oplossingen voor risico’s die bij bedrijven in die branche voorkomen. Deze oplossingen hebben hun effectiviteit in de praktijk al bewezen en kunnen daarom behulpzaam zijn bij het opstellen van de RI&E. De arbocatalogus bevat de belangrijkste risico’s op sectorniveau terwijl bij individuele organisaties ook andere risico’s kunnen spelen. In de RI&E en het plan van aanpak moeten daarom wél specifieke risico’s worden beschreven plus de maatregelen die de werkgever neemt om deze risico’s weg te nemen of te beperken.

Geldigheidsduur arbocatalogus maximaal 6 jaar

Als er nieuwe catalogi verschijnen of als deze zijn gewijzigd, worden de arbocatalogi door Inspectie SZW getoetst. Inspectie SZW neemt de positief getoetste arbocatalogi ook als uitgangspunt voor het toezicht op het naleven van de verplichtingen uit de Arbowet. Sinds juli 2019 sinds juli 2019 heeft een positief getoetste arbocatalogus geen onbeperkte geldigheidsuur meer en is deze nog maar 6 jaar geldig. Niet alle branches hebben een eigen arbocatalogus. De complete lijst staat op arboportaal.nl.