OR moet hybride werken laten opnemen in RI&E

Nu het einde van de coronacrisis in zicht komt, maken organisaties zich op voor een terugkeer naar kantoor. Voordat de ondernemingsraad (OR) instemt, moet de OR controleren of ook het eventuele structureel (gedeeltelijk) thuiswerken is opgenomen in de geactualiseerde risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

23 juni 2021 | Door redactie

Per 26 juni versoepelen de coronaregels. De mondkapjesplicht komt grotendeels te vervallen, er gelden geen beperkingen meer voor het aantal bezoekers of groepsvorming en werknemers mogen maximaal de helft van de tijd op kantoor werken. Zolang iedereen maar 1,5 meter afstand houdt. Voor veel organisaties zijn deze versoepelingen reden om versneld beleid op te stellen voor de terugkeer naar kantoor. Als werknemers structureel hybride (mogen) gaan werken, moet dit ook in de RI&E staan.

OR heeft instemmingsrecht bij aanpassing RI&E

Veranderingen van de werkplek en werkprocessen zijn altijd aanleiding om de RI&E aan te passen. Ook de OR moet hier alert op zijn, want de OR heeft instemmingsrecht (artikel 27, lid 1d WOR) als de bestuurder de RI&E wil opstellen of aanpassen (toolbox). Wil de bestuurder thuiswerken mogelijk maken, dan moet hij eerst de risico’s inventariseren. Via het instemmingsrecht kan de OR ervoor zorgen dat de bestuurder deze risico’s opneemt in de RI&E. Denk aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA), fysieke belasting (langdurig zitten, verkeerd zitten) en beeldschermwerk (RSI/KANS). Om klachten bij thuiswerken te voorkomen, moet de bestuurder onder andere:

  • ergonomische hulpmiddelen aanbieden voor een goede thuiswerkplek en instructie over het gebruik;.
  • voorlichting geven over werkplekinrichting en een goede werkhouding;
  • afspraken maken over werktijden en beschikbaarheid.

OR kan invloed uitoefenen op thuiswerkbeleid

Thuiswerken na de coronacrisis is een belangrijk actiepunt voor de OR. De OR kan bij de achterban peilen waar werknemers behoefte aan hebben en met de bestuurder meedenken over een goed thuiswerkbeleid (toolbox). Bovendien heeft de OR de speciale taak om te bevorderen dat de bestuurder de voorschriften op het gebied van arbeidsomstandigheden naleeft (artikel 28, lid 1 WOR). De OR kan de bestuurder hierover ongevraagd adviseren dankzij het initiatiefrecht (artikel 23, lid 3 WOR). De Week van de RI&E, die van 21 tot en met 25 juni plaatsvindt, besteedt ook aandacht aan structureel thuiswerken en de consequenties die thuiswerken heeft voor de RI&E.