Initiatiefrecht: artikel 23 WOR

Het initiatiefrecht staat in artikel 23 van de WOR. Op basis van dit recht kan de ondernemingsraad over elk onderwerp dat de organisatie betreft een schriftelijk voorstel doen aan de bestuurder. Deze is op zijn beurt verplicht daarover met de OR te overleggen. Vervolgens moet hij de OR zo snel mogelijk laten weten – schriftelijk en voorzien van argumenten – wat hij besluit naar aanleiding van het voorstel. Als hij zich niet aan deze procedurele eisen houdt, kan de OR hem daartoe dwingen via de bedrijfscommissie en de kantonrechter. 

Op deze pagina vindt u over dit onderwerp links naar het laatste nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u hulpmiddelen (tools), zoals stappenplannen, voorbeeldreglementen, standaardbrieven en nog veel meer, zodat u snel met dit onderwerp aan de slag kunt in uw organisatie.

Hoe maken we gebruik van ons initiatiefrecht?
Als de OR een bepaald onderwerp wil behandelen om hier een advies over uit te geven, kan het zijn dat de bestuurder dit onderwerp niet direct oppakt en er iets mee doet. In dat geval kan de OR het onderwerp en zijn advies hierover ‘forceren’ door gebruik te maken van het initiatiefrecht. De procedure die de OR gebruikt bij het initiatiefrecht wordt in deze tool beschreven.

 

Tools

Verdiepingsartikelen

OR kan bestuurder concrete voorstellen doen

Initiatiefrecht 6 minuten | 16-11-2021

De wetgever beschouwt uw OR en uw bestuurder duidelijk als gelijkwaardige overlegpartners. Zo stelt de Wet op de ondernemingsraden (WOR) dat...

OR-bevoegdheden bij invoering agile werken

Adviesrecht 12 minuten | 15-10-2021

Er zijn verschillende gradaties waarin uw organisatie de agile principes kan toepassen. Uw organisatie kan volledig agile gaan werken of de...

Artikel 31a WOR: Gegevens over het financieel en het economisch beleid

Wet op de ondernemingsraden (WOR) 5 minuten | 19-10-2020

Het is niet voor niets dat artikel 31a WOR gelijk start met de verstrekking van gegevens over het financieel én het economisch beleid van uw...

Infographics

Het OR-werk stroomlijnen

Ondernemingsraad Publicatiedatum 01-04-2021

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) biedt het medezeggenschapswerk de nodige wettelijke kaders. OR en bestuurder hebben echter ook nog ruimte om zelf invulling te geven...

Overeenstemmingsrecht OR

Overeenstemmingsrecht Publicatiedatum 14-12-2020

Naast het overleg-, initiatief-, informatie-, advies- en instemmingsrecht heeft de OR overeenstemmingsrecht. Dit recht staat echter niet in de Wet op de ondernemingsraden...

OR speelt grote rol bij financieel beleid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 17-12-2019

De OR heeft diverse bevoegdheden als het gaat om het financiële beleid van de organisatie. De OR heeft advies-, instemmings- en initiatiefrecht. Welke bedrijfseconomische...

E-learning

Initiatiefrecht van de OR
Videocollege
9 minuten
24-06-2020

Vraag en antwoord

Wat kan onze OR doen om te zorgen dat gegevens van werknemers veilig zijn?
Werkt uw organisatie met Google-diensten, dan is het rapport van de AP een goede aanleiding om de risico’s daarvan voor de privacy van uw achterban te bespreken met uw bestuurder. Uw OR kan het onderwerp als agendapunt noteren voor de eerstvolgende overlegvergadering, maar als die... Lees het hele antwoord