Fiscus geeft duidelijkheid over stages en loonheffingen

In een nieuwe handreiking verduidelijkt de Belastingdienst de regels over de verschillende soorten dienstverbanden met een stagiair en hoe de beloning van een stagiair moet worden betrokken in de loonaangifte. De handreiking vervangt de handreiking uit 2016 over dit onderwerp.

23 september 2020 | Door redactie

Als een werkgever een stagiair in dienst neemt, kan er sprake zijn van een echte of fictieve dienstbetrekking, of helemaal geen dienstbetrekking. Er is geen dienstbetrekking als de stagiair alleen onderricht krijgt en een vergoeding van de werkelijke kosten. De stagiair ontvangt dan namelijk geen loon volgens de Wet op de loonbelasting.
Krijgt de stagiair wel een reële beloning voor de gewerkte uren – bijvoorbeeld het minimum(jeugd)loon – dan is sprake van een echte dienstbetrekking. In die situatie gelden de normale regels voor de loonheffingen en is de stagiair verzekerd voor alle werknemersverzekeringen. Werkgevers moeten dan op de gebruikelijke manier premies werknemersverzekeringen berekenen en ook de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW) betalen.

Fictieve dienstbetrekking in de loonaangifte

De derde mogelijkheid is een fictieve dienstbetrekking. Hier is mogelijk sprake van als er geen echte dienstbetrekking is en de stagiair een stagevergoeding krijgt. Het moet dan wel gaan om een beloning die niet marktconform is. Het minimumjeugd- of cao-loon zijn bijvoorbeeld marktconform. Werkgevers moeten dan loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden en werkgeversheffing ZVW betalen. De stagiair is verzekerd voor de Wet Wajong en voor de Ziektewet, maar de werkgever hoeft geen premies werknemersverzekeringen te berekenen.
Dit betekent dat voor de loonaangifte van een stagiair in fictieve dienstbetrekking de werkgever rekening moet houden met de volgende punten:

  • Code aard arbeidsverhouding is 7.
  • De verzekeringsindicatie voor de ZW moet op 'Ja' staan.
  • De verzekeringsindicaties voor de WW en de WAO/IVA/WGA moeten op 'Nee' staan.
  • Het loon dat de stagiair geniet (de stagevergoeding) is loon voor de werknemersverzekeringen.
  • Er is geen sprake van premieloon. De werkgever vult dus € 0 aan premieloon (grondslagaanwas) in.
  • De sectorcode moet worden ingevuld.
  • De rubriek ‘Code invloed verzekeringsplicht’ blijft leeg.