Bestuurder is in dienst bij de stichting

7 september 2015 | Door redactie

De bestuurder die ook directeur is van een stichting is volgens de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in dienst bij de stichting als hij niet enig bestuurder is en niet zelfstandig beslissingen kan nemen en uitvoeren. Dit oordeel volgde nadat UWV een directeur een WW-uitkering weigerde, omdat hij geen dienstbetrekking zou hebben gehad.

U bent als bestuurder in dienst van uw organisatie als er sprake is van loon, arbeid en een gezagsverhouding. Vooral over dit laatste element ontstaat wel eens discussie. Zo ook bij de directeur die na het einde van zijn arbeidsovereenkomst aanklopte bij UWV voor een WW-uitkering. Die kreeg hij niet, omdat er geen sprake zou zijn van een gezagsverhouding en dus niet van een dienstbetrekking tussen de bestuurder en de stichting. De rechter oordeelde echter dat er wel sprake was van een dienstbetrekking, waarop UWV in hoger beroep ging bij de CRvB. 

Bestuur bestond uit meerdere bestuurders

De Centrale Raad was het eens met de uitspraak van de rechter. De directeur was weliswaar twee maanden enig bestuurder geweest van de stichting, maar daarna bestond het bestuur uit drie personen en elke bestuurder had één stem. Omdat de directeur niet meer enig bestuurder was, kon hij niet meer op eigen houtje beslissingen nemen. Hij had hiervoor namelijk de goedkeuring nodig van de andere bestuurders. Daardoor was er feitelijk sprake van een gezagsverhouding van de stichting en dus van een dienstbetrekking. De directeur/bestuurder had daarom wel recht op een WW-uitkering. 
Centrale Raad van Beroep, 8 april 2015, ECLI (verkort): 1098