Zorg voor een opleidingskostenbeding

24 maart 2011 | Door redactie

Stel, u biedt één van uw werknemers de kans om op uw kosten een opleiding te volgen. Niet lang na het afronden van de studie neemt de werknemer ontslag. Mag u de opleidingskosten dan van hem terugvorderen? En hoe zit dit als u zelf de arbeidsovereenkomst van uw werknemer opzegt?

In de wet staan geen regels over het terugbetalen van opleidingskosten. Wel valt er uit jurisprudentie het één en ander af te leiden over hoe u hiermee moet omgaan. Ook kunnen er in de cao afspraken zijn gemaakt. Het is in elk geval belangrijk dat u een studiekostenbeding (infographic) met uw werknemer heeft afgesloten. Hiermee verplicht u uw werknemer om de opleidingskosten terug te betalen als de arbeidsovereenkomst eindigt. Maar het is natuurlijk een verschil of u het contract van uw werknemer opzegt of dat uw werknemer op eigen initiatief vertrekt.
Als u zelf de arbeidsovereenkomst beëindigt, is de kans klein dat u de opleidingskosten op uw werknemer kunt verhalen. Maar als uw werknemer er zelf voor kiest om de organisatie te verlaten, staat u meestal sterker. Vaak wordt daarbij een glijdende schaal aangehouden: hoe langer het geleden is dat de werknemer de opleiding heeft afgerond, hoe lager het bedrag dat hij moet terugbetalen.

Minimumloon

In het opleidingskostenbeding moet u een periode aangeven waarin u verwacht voordeel te hebben van de kennis en vaardigheden die uw werknemer bij de opleiding opdoet. Als uw werknemer de opleiding heeft gevolgd tijdens werktijd en u het loon dat u tijdens deze uren heeft betaald, wilt terugvorderen, moet dit ook zijn opgenomen in het opleidingskostenbeding. Let er overigens wel op dat het terugbetalen van de studiekosten er nooit voor mag zorgen dat de werknemer een salaris overhoudt dat minder is dan het minimumloon.

Bijlagen bij dit bericht