Deadline voor aanvraag subsidie praktijkleren nadert

Werkgevers die nog geen aanvraag hebben ingediend voor de subsidieregeling praktijkleren voor het studiejaar 2018/2019, moeten opletten dat zij de boot niet missen. 16 september is de laatste dag van het aanvraagtijdvak voor het afgelopen jaar.

3 september 2019 | Door redactie

Een organisatie die leerlingen of studenten begeleidt via een praktijk- of werkleerplaats, kan op basis van de subsidieregeling praktijkleren een financiële tegemoetkoming ontvangen. Hiervoor moet zij een subsidieaanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Een aanvraag is mogelijk aan het einde van het school- of studiejaar. Voor het school- en studiejaar 2018/2019 duurt het aanvraagtijdvak van 2 juni 2019 09.00 uur tot en met 16 september 2019 17.00 uur. Wie nog een aanvraag wil doen, moet dat dus in de komende twee weken doen.

eHerkenning nodig voor subsidieaanvraag

Voor de subsidieaanvraag heeft de werkgever eHerkenning (niveau 1) nodig. Beschikt hij nog niet over dit inlogmiddel, dan moet hij dit aanvragen. Dat neemt een aantal dagen in beslag. Het is daarom niet verstandig om de aanvraag uit te stellen tot de laatste week voor de deadline. Voor de hoogte van het subsidiebedrag maakt het moment van indienen (binnen het aanvraagtijdvak) niet uit. Het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ geldt niet. Heeft de werkgever zijn aanvraag ingediend, dan doet hij er wel goed aan om te controleren of hij een ontvangstbevestiging ontvangt.

Ook voor komend studiejaar subsidie praktijkleren

Is de aanvraag op tijd binnen bij RVO.nl, dan krijgt de werkgever voor het einde van het jaar zekerheid over de subsidie. Het subsidiebedrag is maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Het exacte bedrag hangt onder andere af van de duur van de begeleiding.
Als de werkgever te laat is met zijn aanvraag, kan hij voor het afgelopen jaar geen subsidie meer ontvangen. Gelukkig is de subsidieregeling praktijkleren nog niet ten einde. Ook voor de begeleiding van leerlingen en studenten in het komende schooljaar is subsidie (tool) beschikbaar. Vanaf begin 2020 zullen organisaties hiervoor bij RVO.nl een aanvraag kunnen indienen.