Meer geld voor subsidieregeling praktijkleren

Het kabinet investeert miljoenen in een leven lang ontwikkelen van werknemers in het mkb. Daarmee geeft het een invulling aan twee moties die bij de behandeling van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) werden aangenomen in de Tweede Kamer.

17 september 2019 | Door redactie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meldt in haar begroting dat in 2020 wordt gestart met een subsidieregeling voor het stimuleren van leven lang ontwikkelen voor het mkb. Er wordt specifiek aandacht geschonken aan drie sectoren met veel seizoenswerk: landbouw, horeca en recreatie. De tegemoetkoming vanuit de subsidieregeling praktijkleren voor BBL-plekken in deze drie sectoren gaat omhoog. Het kabinet geeft hiermee gehoor aan een oproep uit de Tweede Kamer.

Extra subsidie niet voor alle sectoren

Er gaat vanaf 2020 in totaal jaarlijks ruim € 49 miljoen naar de stimuleringsregeling leven lang ontwikkelen. Een deel daarvan, bijna € 11 miljoen, voegt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap toe aan het budget van de subsidieregeling praktijkleren. Alleen werkgevers uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie zullen extra subsidie ontvangen voor het aanbieden van BBL-plekken. Dat extra subsidiegeld zal bovenop het subsidiebedrag komen dat werkgevers nu al kunnen ontvangen op grond van de subsidieregeling praktijkleren. Wat de extra miljoenen voor een individuele werkgever zullen betekenen, zal het komende jaar duidelijk worden. Ook over de besteding van de overige miljoenen van de stimuleringsregeling leven lang ontwikkelen zal op een later moment meer duidelijkheid worden gegeven.