Geen hogere productiviteit met flexibele werkplekken

18 augustus 2017 | Door redactie

Het inrichten van flexibele werkplekken die de gebruiker zelf kan aanpassen, is geen garantie voor een hogere productiviteit. Wat wel werkt, is werknemers laten meedenken en meebeslissen over de inrichting van hun werkplek.

Hoewel op maat te maken flexibele werkplekken populair zijn en goed zouden passen bij Het Nieuwe Werken, dragen ze niet bij aan de productiviteit en het welzijn van werknemers. Dat blijkt uit promotie-onderzoek door Christina Wessels aan Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam.  Werknemers laten meepraten en meebeslissen over de inrichting van hun eigen werkplek, is wél goed voor de productiviteit en tevredenheid.

Werknemers gebruiken werkplek verkeerd

De onderzoekster volgde gedurende anderhalf jaar twee groepen werknemers van een groot kantoor tijdens een herinrichting. De ene groep maakte gebruik van de nieuwe flexibele werkplekken, de andere groep behield de oude werkplekken.  De herinrichting had weinig effect. De belangrijkste oorzaak is dat werknemers de nieuwe werkplekken  niet gebruikten zoals ze bedoeld waren. Werknemers proberen zo snel mogelijk weer een vaste werkplek te vinden en gedragen zich dus precies hetzelfde als in de oude situatie.

Risico van stress bij werken in gedeelde ruimtes

Het aanbieden van open ruimtes die aangepast zijn aan de activiteit van de werknemer is populair bij werkgevers. Bijvoorbeeld stiltezones voor geconcentreerd werken en  dynamische zithoeken voor informeel overleg. Uit eerder onderzoek kwam al naar voren dat kantoortuinen weliswaar goed zijn voor de creativiteit en de communicatie, maar slecht voor de concentratie. Werken in gedeelde open ruimtes kan zelfs leiden tot werkdruk en stress.  Ook het telkens veranderen van werkplek wordt als storend ervaren, net als geluidsoverlast en gebrek aan privacy.