Oproepkrachten

Oproepkrachten zijn bedoeld om pieken en dalen in het werkaanbod op te vangen. Werkgevers kunnen deze werknemers voor een flexibel aantal uren oproepen.

Er zijn verschillende oproepovereenkomsten, zoals de voorovereenkomst, overeenkomst met uitgestelde prestatieplicht (nulurencontract) en het min/max-contract. Die laatste twee contractvormen gelden als een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (mup-overeenkomst).

Nieuws

Arbeidsmarktplannen gaan vooralsnog door

12-09-2023

Het demissionaire kabinet kan doorwerken aan voorstellen voor het toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt. De stemming over het controve...

Publicatie van concept Wet meer zekerheid flexwerkers

11-07-2023

Hoewel het kabinet is gevallen, is op internetconsultatie.nl een conceptvoorstel gepubliceerd voor de Wet meer zekerheid flexwerkers. Dit we...

Plannen voor wijzigingen in arbeidswetgeving op een rij

04-04-2023

Het kabinet heeft met vakbonden en werkgeverspartijen overeenstemming bereikt over de uitwerking van voorstellen voor een toekomstbestendige...

Ketenregeling: wachttijd van half jaar naar vijf jaar

10-03-2023

Om ‘permanent tijdelijk werk’ te beperken, wil het kabinet de termijn om de keten van tijdelijke contracten te doorbreken, aanpassen van een...