Oproepkrachten

Oproepkrachten zijn bedoeld om pieken en dalen in het werkaanbod op te vangen. Werkgevers kunnen deze werknemers voor een flexibel aantal uren oproepen. Er zijn verschillende oproepovereenkomsten, zoals de voorovereenkomst, overeenkomst met uitgestelde prestatieplicht (nulurencontract) en het min/max-contract. Die laatste twee contractvormen gelden als een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (mup-overeenkomst).

Uitgelicht

Drie soorten contracten voor oproepkracht

Een werkgever kan voor oproepwerk verschillende contractvormen overeenkomen: de voorovereenkomst, het nulurencontract of het min-maxcontract....

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 28-01-2020

Voorovereenkomst oproepkrachten

Oproepkrachten zijn flexibele arbeidskrachten, die kunnen worden opgeroepen als een werkgever werk voor ze heeft. Er zijn 3 soorten...

Overeenkomst
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 13-08-2019

Vaste arbeidsomvang aanbieden aan oproepkracht

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) schrijft voor dat de werkgever aan een oproepkracht na 12 maanden een vaste arbeidsomvang moet...

Maatwerkbrief
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 22-10-2019

Geldt een termijn voor het intrekken van een opdracht...

Ik heb een oproepkracht opgeroepen, maar zijn inzet blijkt toch niet nodig. Moet ik dit binnen een bepaalde tijd laten weten om kosten...

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 23-01-2020

 

Tools

Verdiepingsartikelen

WAB onder de loep na woelig half jaar

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) 5 minuten | 27-07-2020

De Wet werk en zekerheid (WWZ) werd in 2015 in zo’n rap tempo ingevoerd, dat later herstelwetgeving noodzakelijk bleek te zijn. Het ging daa...

Wat verandert er door de WAB voor flexibele krachten?

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) 7 minuten | 01-01-2020

Het aantal flexibele krachten is de afgelopen jaren structureel toegenomen. Het kabinet vindt het belangrijk om deze werknemers meer zekerhe...

Infographics

Voorschriften voor oproep

Oproepkrachten Publicatiedatum 02-03-2021

Voor het oproepen van een werknemer met oproepovereenkomst gelden wettelijke regels. De werkgever moet ervoor zorgen dat hij deze oproepregels goed toepast.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 13-08-2019

De Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) brengt wijzigingen aan in de regels voor flexwerk, het ontslagrecht en het stelsel van premieheffing voor de Werkloosheidswet (WW).

Vraag en antwoord

Hoe werkt het afspiegelingsbeginsel als onze onderneming moet afslanken?
Moet uw onderneming meerdere werknemers ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen, dan bent u verplicht om het afspiegelingsbeginsel te hanteren om willekeur te voorkomen tenzij de cao anders bepaalt. Het afspiegelingsbeginsel zorgt voor een evenredige verdeling van de benodigde ontslagen... Lees het hele antwoord