Berekening extraterritoriale kosten aangepast

16 november 2010 | Door redactie

De aanstaande wijziging van het loonbegrip voor de werkkostenregeling heeft ook gevolgen voor de berekening van een eventuele onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten. Volgens de huidige regels mag u onder voorwaarden 30% van het loon van een buitenlandse werknemer (inclusief deze vergoeding) onbelast vergoeden. Het ministerie van Financiën heeft die formulering aangepast.

De 30%-regeling zorgt ervoor dat u onder voorwaarden aan een buitenlandse werknemer – of een naar het buitenland uitgezonden werknemer – een forse onbelaste vergoeding kunt geven voor extraterritoriale kosten. Dit zijn kosten die de werknemer maakt voor zijn verblijf in het buitenland. De grondslag voor de 30%-regeling bestaat uit het loon plus de onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten zelf. Van de som van deze twee bedragen mag u 30% belastingvrij vergoeden. In de werkkostenregeling geldt een gewijzigd loonbegrip. Alles wat een werknemer ontvangt aan vergoedingen of verstrekkingen is ook loon. Daarom heeft staatssecretaris Weekers van Financiën de wettekst per 1 januari 2011 aangepast (pdf). De grondslag voor de 30%-regeling bestaat dan alleen nog maar uit het loon van de buitenlandse werknemer, omdat de vergoeding hier dan per definitie al deel van uitmaakt.

Oude regels nog van kracht bij keuzeregime

Mocht u overigens per 1 januari gebruikmaken van het keuzeregime en nog niet overstappen op de werkkostenregeling, dan blijft de oude formulering ongewijzigd van kracht. De nieuwe wettekst geldt alleen bij toepassing van de werkkostenregeling.