Normbedragen loonheffingen in 2023: een overzicht

28 december 2022 | Door redactie

Volgend jaar gaan een aantal normbedragen omhoog, waaronder de zakelijke kilometervergoeding en het normbedrag voor maaltijden in de bedrijfskantine. De Belastingdienst publiceerde de normbedragen in de bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2023.

Als een werkgever iets aan een werknemer vergoedt of verstrekt – zoals een telefoon, reiskosten of een lunch – mag dat niet altijd onbelast gebeuren. Vallen de kosten niet onder de intermediaire kosten, de gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen van de werkkostenregeling (WKR) , dan is de werkgever er in principe belasting over verschuldigd. Vaak gaat het dan om de werkelijke waarde in het economisch verkeer die belast moet worden, maar in sommige gevallen gelden er vaste normbedragen. 

Stijging reiskostenvergoeding en normbedrag maaltijden

Veel normbedragen zijn al jaren hetzelfde, zoals de verhuisvergoeding (€ 7.750) en de vrijgestelde vergoeding voor ziektekostenregelingen (€ 27). Die bedragen blijven ook komend jaar gelijk. Maar per 1 januari 2023 stijgen er ook een aantal normbedragen. De meest opmerkelijke verhoging is die van de onbelaste kilometervergoeding. Het bedrag daarvoor stond al sinds 2006 op € 0,19, maar volgend jaar gaat de vergoeding naar € 0,21. Ook het normbedrag voor maaltijden in de bedrijfskantine was jarenlang hetzelfde, namelijk € 3,35. Maar per 1 januari 2023 stijgt dit normbedrag naar € 3,55.

Gebruikelijk loon van de directeur-grootaandeelhouder

Een ander normbedrag dat voor 2023 verandert, is het minimumbedrag dat voor aandeelhouders met een aanmerkelijk belang in de loonheffingen moet worden betrokken. Dit gebruikelijk loon stijgt per 2023 naar € 51.000.

De tabel hieronder biedt een overzicht van hoeveel een werkgever in 2023 maximaal onbelast kan vergoeden of welk bedrag hij moet hanteren voor een vergoeding of verstrekking. 

Vergoeding of verstrekking

Bedrag

Vrijgestelde zakelijke-kilometervergoeding

€ 0,21

Vrijgestelde thuiswerkvergoeding

€ 2,15

Belaste waarde van maaltijd in bedrijfskantine

€ 3,55

Belaste dagwaarde van inwoning en huisvesting op de werkplek

€ 6,10

Vrijgestelde vergoeding verhuiskosten

€ 7.750

Vrijgestelde vrijwilligersvergoeding per maand 

€ 190

Vrijgestelde vrijwilligersvergoeding per jaar

€ 1.900

Vrijgestelde vergoeding voor ziektekostenregelingen

€ 27