Voorkom naheffing of boete bij fitnessregeling

27 april 2011 | Door redactie

U kunt ervoor kiezen om uw werknemers een fitnessregeling aan te bieden. Via zo’n regeling kunnen zij de kosten voor een fitnessabonnement laten inhouden op hun brutoloon. Daarmee kunnen zij tot 52% korting krijgen op het abonnementsgeld. Maar niet ieder fitnessabonnement komt in aanmerking voor fiscaal voordeel. Waar moet u op letten om naheffing en boete van de fiscus te voorkomen?

U moet met verschillende eisen rekening houden als u de werknemers in uw organisatie voordeel wil laten genieten via een fitnessregeling. Steeds meer fitnesscentra bieden extra faciliteiten aan zoals sauna, kinderopvang, zonnebank en filmverhuur. Het is natuurlijk prettig om met fiscaal voordeel van zulke diensten gebruik te maken, maar u kunt een naheffing en een eventuele boete verwachten als u dit soort luxe abonnementen in de fitnessregeling opneemt. U mag uitsluitend abonnementen met het brutoloon verrekenen die betrekking hebben op conditie- of krachttraining.

Binnen de werkkostenregeling

Onder de werkkostenregeling valt bedrijfsfitness in principe binnen het forfait van 1,4%. Kracht- of conditietraining mag alleen op nihil worden gewaardeerd als het op de werkplek wordt georganiseerd. Het gaat in dat geval niet ten koste van de beschikbare vrije ruimte.