Vrije ruimte WKR berekenen en toetsen

Rekentool

MS Excel 43.64 kb

04-01-2022

Download deze tool
Voor de berekening en toetsing van de vrije ruimte onder de werkkostenregeling (WKR) bestaan twee methoden. Bij de formele methode wordt de vrije ruimte berekend per aangiftetijdvak van het lopende jaar. De toetsing op overschrijding ervan gebeurt ook per aangiftetijdvak van het lopende jaar. Hierbij vindt er geen verrekening plaats na afloop van het jaar. Bij de afwijkende methode wordt de vrije ruimte slechts eenmalig berekend, en wel na afloop van het kalenderjaar. De toetsing op overschrijding ervan gebeurt ook alleen op dat moment. In deze rekentool vindt u beide methodes om de vrije ruimte te berekenen en te toetsen.

Om werkgevers tegemoet te komen tijdens de coronacrisis, heeft het kabinet de vrije ruimte van de WKR voor (2020 en) 2021 tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom. In de rekenbladen voor 2021 is hiermee rekening gehouden.

Met een gratis account kunt u verder lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.