Vrije ruimte WKR berekenen en toetsen

Rekentool

MS Excel 34.48 kb

26-05-2020

Download deze tool
Voor de berekening en toetsing van de vrije ruimte onder de werkkostenregeling (WKR) bestaan 2 methoden. U kunt de vrije ruimte berekenen en toetsen per aangiftetijdvak van het lopende jaar. Dan vindt er geen verrekening plaats na afloop van het jaar. Het is ook mogelijk om de vrije ruimte slechts eenmalig te berekenen, en wel na afloop van het kalenderjaar. In deze rekentool vindt u beide methoden om de vrije ruimte te berekenen en te toetsen.

Om werkgevers tegemoet te komen tijdens de coronacrisis, heeft het kabinet de vrije ruimte van de WKR voor 2020 eenmalig en tijdelijk verhoogd naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Deze verhoging is in de rekentool verwerkt.