Onbelast chocoladepaashazen uitdelen, kan dat?

22 juli 2019

Kunnen we aan onze werknemers onbelast luxe chocoladepaashazen van € 10 uitdelen, terwijl een paasgeschenk van € 5 gebruikelijk is in onze sector?

U zou inderdaad denken dat uw onderneming hiermee de gebruikelijkheidstoets niet doorstaat aangezien de luxere chocoladepaashaas meer dan 30% afwijkt van wat in uw sector een gebruikelijk onbelast paasgeschenk is. U zou volgens deze redenering immers een chocoladepaashaas van maximaal € 5 x 130% = € 6,50 als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte mogen brengen, waardoor u de resterende € 3,50 als loon bij de werknemers zou moeten verwerken.

Gebruikelijkheidstoets

De Belastingdienst heeft echter aangegeven dat de gebruikelijkheidstoets slechts speelt in bijzondere situaties. Het gaat dan om ongebruikelijk eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte van een bepaalde omvang, waarbij een totaal van maximaal € 2.400 per werknemer per jaar in elk geval wel als gebruikelijk wordt beschouwd. De luxe chocoladepaashaas zal dus vanwege het soort verstrekking en de waarde ervan, en het feit dat alle werknemers hem krijgen, waarbij een tariefsvoordeel geen doorslaggevende rol speelt bij de aanwijzing ervan als eindheffingsloon, geen problemen opleveren. U kunt het paasgeschenk dan ook geheel onbelast aan de werknemers verstrekken door gebruik van de vrije ruimte.