OR stapt per direct op vanwege angstcultuur

21 juli 2021 | Door redactie

Per direct opstappen vanwege de heersende angstcultuur in de organisatie. Het is een noodgreep van de ondernemingsraad (OR) van stoffenfabrikant Vlisco in Helmond. Hoewel de directie zich niet herkent in de klachten, laat de werkgever wel een medewerkersbelevingsonderzoek doen.

De voltallige OR van stoffenfabrikant Vlisco heeft per direct de werkzaamheden neergelegd en is afgetreden. De OR geeft in een persverklaring aan dat de OR geen andere uitweg ziet vanwege de angstcultuur in de organisatie. OR-leden zouden door leidinggevenden en de directie zijn bedreigd en geïntimideerd en onder druk gezet om bepaalde besluiten te nemen binnen de OR. Zo werd er onder andere gedreigd met ontslag op staande voet. OR-leden genieten echter wettelijke bescherming tegen ontslag en andere vormen van benadeling.

Vakbonden bevestigen beeld dat OR schetst over angstcultuur

Ook is er sprake van een hoog ziekteverzuim en zijn gerespecteerde maar kritische werknemers inmiddels (gedwongen) vertrokken. Andere werknemers zijn bang hun baan te verliezen als ze zich kritisch uitlaten. Vakbonden FNV en CNV bevestigen het beeld dat de OR schetst. De vakbonden ontvingen tientallen mails van leden werkzaam bij Vlisco die zich geïntimideerd voelden door leidinggevenden. De directie schrijft in een brief aan de werknemers dat de directie verrast is en het besluit van de OR om af te treden betreurt. Ook vindt de directie het onwaarschijnlijk dat er een angstcultuur heerst, maar stelt zij wel een medewerkersbelevingsonderzoek in om de klachten serieus te laten onderzoeken. Ook zal de directie OR-verkiezingen organiseren om tot een nieuwe OR te komen.

OR had eerder al conflict met directie

Aan het vertrek van de OR gingen al wat conflicten vooraf. Zo adviseerde de OR de directie al tweemaal eerder om af te zien van voorgenomen reorganisaties. Daarop zette het bestuur de plannen toch door. Dit leidde tot een conflict toen de OR de achterban daarover wilde informeren. Ook toen zouden OR-leden bedreigd zijn met ontslag. Een recenter voorval is de adviesaanvraag voor een voorgenomen overname van Vlisco. Ook dit adviestraject verliep volgens de OR moeizaam. De directie had de OR willen passeren en de OR moest het adviesrecht claimen (artikel). Het laatste wat de OR deed voor het vertrek, was adviseren om de overname door te laten gaan. De OR hoopt dat de nieuwe eigenaar orde op zaken kan stellen.