Iemands doopceel lichten met een antecedentenonderzoek

2 oktober 2019 | Door redactie

Het is verleidelijk om op internet potentiële kandidaten te checken; sociale media bieden een schat aan informatie. Maar als betrouwbaarheid een vereiste is voor een functie, biedt een antecedentenonderzoek uitkomst.

Voor sommige functies is de betrouwbaarheid van de kandidaat zo belangrijk dat een antecedentenonderzoek een vast onderdeel vormt van de sollicitatieprocedure. Denk aan werk bij de politie en veiligheidsdiensten. De functie waarop de kandidaat solliciteert, bepaalt hoe uitgebreid het antecedentenonderzoek is en wie het uitvoert.

Criminele activiteiten

Een uitgebreid antecedentenonderzoek geeft verregaand inzicht in het verleden van de kandidaat. Persoonsgegevens, het cv (tool) en online activiteiten worden bekeken, maar ook financiële gegevens, zoals een BKR-registratie. Er wordt zelfs onderzocht of er sprake is van criminele activiteiten. Daarbij wordt soms ook de doopceel van familie en vrienden gelicht.
Er is één uitzondering: de medische gegevens van een kandidaat. Deze zijn alleen te krijgen alleen als een medische keuring voor de functie noodzakelijk is.

Kandidaat op de hoogte stellen van het antecedentenonderzoek

Het is verplicht om voorafgaand aan het onderzoek de kandidaat erover te informeren. Het gaat hierbij om de inhoud van het onderzoek en de onderzoeksmethode.
De werkgever kan de kandidaat vragen om een verklaring omtrent gedrag (VOG) aan te vragen. In het diplomaregister kan de echtheid van het cv worden getoetst. Alle verzamelde gegevens worden voorgelegd aan de kandidaat zodat deze de informatie, indien nodig, kan toelichten of in perspectief kan zetten.

Onderzoek uitbesteden

Heeft een organisatie geen tijd om het onderzoek zelf te doen, maar is er wel de overtuiging dat het goed is om de informatie te verzamelen? Een onderzoeksbureau in kan dan het werk uit handen nemen. Dit bureau moet wel een vergunning hebben en een privacy gedragscode kunnen overleggen.

Bijlagen bij dit bericht