Modelbrief schriftelijke oproep

Maatwerkbrief

MS Word 55.38 kb

publicatiedatum 12-11-2019

Download deze tool
De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) regelt een wettelijke oproeptermijn van ten minste 4 dagen. Houdt de werkgever zich daar niet aan, dan hoeft de oproepkracht in principe geen gehoor te geven aan de oproep. De oproep moet schriftelijk of elektronisch plaatsvinden, onder vermelding van de tijdstippen waarop de oproepkracht moet werken. Met deze modelbrief regelt u deze verplichting snel.