Modelbrief schriftelijke oproep

Maatwerkbrief

MS Word 55.31 kb

12-11-2019

Download deze tool
Met deze modelbrief regelt u de wettelijke oproeptermijn voor oproepkrachten snel en eenvoudig. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) regelt een wettelijke oproeptermijn van ten minste 4 dagen. Houdt de werkgever zich daar niet aan, dan hoeft de oproepkracht in principe geen gehoor te geven aan de oproep. De oproep moet schriftelijk of elektronisch plaatsvinden, onder vermelding van de tijdstippen waarop de oproepkracht moet werken.


Meer informatie over de bijzonderheden van de WAB vindt u in de toolbox De gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans.