Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is de opvolger van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Volgens deze wet kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers werken met een door de Belastingdienst goedgekeurd contract. Als zij daadwerkelijk conform dit contract werken, geeft dit de opdrachtgever een vrijwaring voor de loonheffingen. De Wet DBA geeft veel uitvoeringsproblemen. De wet wordt in de praktijk niet gehandhaafd, tenzij sprake is van misbruik van de regeling.

Uitgelicht

Belastingdienst: zeker 100 gesprekken over schijnconstructies

De Belastingdienst gaat dit jaar minstens 100 opdrachtgevers bezoeken om in gesprek te gaan over hun manier van werken met opdrachtnemers....

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 16-07-2018

Wat vinden opdrachtgevers van de Wet DBA?

De Belastingdienst heeft in de tweede helft van 2018 met ruim 100 opdrachtgevers gesproken over de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 08-03-2019

Per 2022 weer volledige handhaving arbeidsrelaties

De Belastingdienst heeft aangegeven wat opdrachtgevers en opdrachtnemers de komende jaren kunnen verwachten op het gebied van controles...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 25-03-2019

Voorbeeld algemene modelovereenkomst geen werkgeversgezag...

Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen in situaties waarin gezag van de werkgever ontbreekt de modelovereenkomst in deze tool gebruiken...

Overeenkomst
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 13-08-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Beoordeling en gevolgen rond de situatie van een dienstbetrekking

Arbeidsovereenkomst 5 minuten | 26-04-2021

Aan u de schone taak om te beoordelen of een arbeidsrelatie de kenmerken heeft van een echte dienstbetrekking. En als dat niet het geval is,...

Ook tijdelijke werknemers goed beschermen

Arbeidsongeval 5 minuten | 16-03-2021

Uitzendkrachten zijn relatief vaak slachtoffer van arbeidsongevallen. Maar dit geldt ook voor andere ‘ongewone’ werkenden. Arbeidsorganisati...

Webmodule geeft straks zekerheid over arbeidsrelatie met opdrachtnemers

Werken met zzp'ers 4 minuten | 19-08-2020

Als uw onderneming een opdracht belegt bij een opdrachtnemer, wilt u natuurlijk zekerheid over de arbeidsrelatie. De financiële belangen zij...

Infographics

Wel of geen dienstbetrekking?

Wet DBA Publicatiedatum 06-10-2020

Bij het bepalen of de overeenkomst tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer een dienstbetrekking is, spelen drie kenmerken een rol. Zijn deze alle drie aan de orde,...

Arbeidskrachten met bijzondere positie

Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum 14-08-2019

Binnen een organisatie kunnen verschillende soorten arbeidskrachten werken. De meest voorkomende variant is de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd,...

E-learning

Wet DBA
Videocollege
6 minuten
14-12-2020

Vraag en antwoord

Wat is het effect van de strengere handhaving van de Wet DBA?
De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) schafte per 1 mei 2016 de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) af. Vanwege de vele kritiek op de voorstellen voor de opvolger van die VAR wordt de Wet DBA tot nu toe alleen gehandhaafd als er sprake is van kwaadwillendheid. Wat die kwaadwillendheid... Lees het hele antwoord