De juiste aanspreekvorm kiezen in formele situaties

1 februari 2023 | Door redactie

Van oudsher gelden voor de aanspreekvorm van mensen met een bepaalde titel, rang of functie in formele situaties speciale regels. Zo is de titulatuur van een advocaat ‘weledelgestrenge’ en adresseert u een arts met ‘weledelzeergeleerde’.

Schrijft u regelmatig officiële brieven, dan moet u weten hoe u iemand moet aanspreken. Hier zijn namelijk bepaalde regels voor. Iedereen kan in het Nederlands aangeschreven worden met de aanduidingen de heer of mevrouw. Dit wordt wel de 'burgerlijke titulatuur' genoemd. Op grond van iemands titel, rang, maatschappelijke positie of functie kan iemand echter recht hebben op andere titulatuur. Titulatuur komt hoofdzakelijk voor in de adressering van brieven en in de aanhef boven een brief.

Titulatuur in onbruik door opkomst van e-mail

Met de opkomst van digitale correspondentie (artikel) is de officiële titulatuur steeds meer in onbruik geraakt, ook in zakelijke briefwisselingen (tool). Alleen in enkele sterk hiërarchische organisaties en bij bepaalde rituele gebeurtenissen – zoals academische promoties – komen de formele benamingen nog om de hoek kijken. U vindt de officiële aanduidingen in dit overzicht van titulatuur in aanhef en adressering van brieven.


Meer informatie over het maken van professionele teksten vindt u in de toolbox Zo voorkomt u missers in uw schriftelijke communicatie.