Verkorte wachttijd IVA scheelt u kosten

26 augustus 2010 | Door redactie

Als het duidelijk is dat een langdurig zieke werknemer niet meer zal kunnen werken kan hij in sommige gevallen een uitkering aanvragen met verkorte wachttijd. Dat kan u een flinke loonkostenbesparing opleveren. Maar het kan ook hoge re-integratiekosten schelen! Uiteraard zijn aan deze verkorte wachttijd wel de nodige voorwaarden verbonden.

Een werknemer die minder dan 20% arbeidsgeschikt is komt na twee jaar in aanmerking voor een IVA-uitkering (Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten). Maar als het al duidelijk is dat de werknemer niet meer aan de slag zal kunnen is het mogelijk om de uitkering eerder aan te vragen. In dat geval moet de bedrijfsarts verklaren dat er geen behandelmogelijkheden meer zijn waardoor de werknemer weer aan de slag zal kunnen. De zieke werknemer moet de aanvraag voor een verkorte wachttijd doen als hij langer dan 13 weken ziek is geweest, maar minder dan 68 weken. Bovendien mag hij geen Ziektewetuitkering ontvangen. De werknemer kan de aanvraag voor een verkorte wachttijd voor de IVA online regelen.

Uitkering aftrekken van loon

Als UWV de aanvraag goedkeurt krijgt de werknemer eerder een IVA-uitkering. Maar dat betekent niet dat u geen rekening meer hoeft te houden met de verplichte loondoorbetaling van twee jaar! Wel mag u het bedrag van de uitkering aftrekken van het loon dat u moet uitbetalen. Daarnaast hoeft u geen re-integratietraject op te starten, omdat duidelijk is dat de werknemer niet meer zal re-integreren.