Zes maanden proefplaatsing in 2013 al mogelijk

29 november 2012 | Door redactie

Eén van de zaken die is geregeld in de wetswijziging voor modernisering van de Ziektewet is de verlenging van de mogelijkheid van proefplaatsing van drie naar zes maanden. UWV heeft bekendgemaakt dat deze verlenging al per 1 januari 2013 van kracht wordt.

U las in de berichten ‘Modernisering Ziektewet gaat officieel door’ en ‘Proefplaatsing verlengd naar zes maanden’ al dat de Ziektewet hervormd wordt. Eén van de maatregelen is de verlenging van de mogelijkheid voor proefplaatsing van uitkeringsgerechtigden. Nu kan zo’n proefplaatsing met behoud van uitkering drie maanden duren, straks zes maanden.

Proefplaatsing van zes maanden al per 2013

Deze verlenging zou volgens wetswijziging per 1 januari 2014 ingaan, maar kortgeleden maakte UWV bekend dat de verlengde proefplaatsing al per 1 januari 2013 in werking treedt. Vanaf volgend jaar kunt u dus al een proefplaatsing van zes maanden aangaan met een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, ZW- of WW-gerechtigde. U moet daarbij wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. De werknemer ontvangt een uitkering van UWV.
  2. Uit sluit voor de werknemer een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering af.
  3. De werknemer heeft niet eerder voor uw onderneming gewerkt.
  4. U verklaart schriftelijk dat uw onderneming de intentie heeft om de werknemer na afloop van de proefplaatsing een arbeidsovereenkomst van minimaal zes maanden aan te bieden.

UWV moet proefplaatsing goed- of afkeuren

Het is aan UWV om te beoordelen of een proefplaatsing een geschikt middel is voor de betreffende uitkeringsgerechtigde. Daarbij kijkt de instantie naar de afstand die de werknemer heeft tot de arbeidsmarkt. UWV beoordeelt ook of de functie die de werknemer in uw onderneming zal bekleden, wel geschikt voor hem is.