Ziekmelding via WhatsApp voorkomt ontslag

12 november 2012 | Door redactie

Als een werknemer zich via een WhatsApp-bericht ziek meldt, mag u hem niet verwijten dat hij niet is komen opdagen. Een WhatsApp-bericht geldt in dat geval namelijk als een geldig bewijs. Dit blijkt uit een rechtszaak waarbij een werknemer via WhatsApp aan zijn werkgever liet weten dat hij die dag niet op kantoor zou komen.

In de zaak kreeg een medewerkster van een uitzendbureau een conflict met haar werkgever. Na de onenigheid vertrok de werkneemster een half uur vóór het einde van de werkdag naar huis. Bij het verlaten van haar werk gaf de werkneemster aan dat zij het werk niet meer zag zitten en wilde stoppen. Het uitzendbureau stuurde vervolgens een brief met de bevestiging van het ontslag naar de werkneemster. Een paar dagen daarna liet de werkneemster in een brief weten dat zij geen ontslag had genomen en dat zij niet akkoord ging met de bevestigingsbrief van de werkgever. De werkneemster gaf aan dat zij zich de dag na het conflict via een WhatsApp-bericht had ziek gemeld bij de werkgever. Ze eiste daarom doorbetaling van haar salaris.

Onderzoeksplicht bij ontslag

De rechter wees de werkgever op zijn onderzoeksplicht bij ontslag van een werknemer. Dit houdt in dat de werkgever zeker moet weten dat de werknemer daadwerkelijk het dienstverband wil beëindigen. Dat de werkgever op de dag van het conflict nog aan de werkneemster had gevraagd of zij zeker was van het ontslag was volgens de rechter niet voldoende. Omdat de spanning op die dag zo hoog was opgelopen, had de werkgever hier later nog expliciet naar moeten vragen.

WhatsApp-bericht voldoende bewijs

Daarnaast had de werkneemster zich de dag na het conflict nog ziek gemeld bij de werkgever. Dat de werkgever dit WhatsApp-bericht niet had ontvangen, kon hij volgens de rechter onvoldoende onderbouwen. Uit de mobiele telefoon van de werkneemster bleek namelijk dat er twee vinkjes waren geplaatst bij het bericht. Ongeacht of de werkneemster de ziekmelding op deze manier had moeten doen, oordeelde de rechter dat dit voldoende bewijs was dat de werkneemster geen ontslag wilde nemen. De werkgever moest het loon van de werkneemster doorbetalen tot de dag waarop de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig was beëindigd.
Kantonrechter Groningen, 11 juni 2012, LJN: BY2140