Arbeidsovereenkomst

Een werknemer die bij uw werkgever in dienst treedt, tekent gewoonlijk een arbeidsovereenkomst om de arbeidsrelatie schriftelijk vast te leggen. In de arbeidsovereenkomst staan de basisbepalingen voor de arbeidsrelatie. Vaak gaat het om de primaire arbeidsvoorwaarden, zoals de werktijden, het salaris en de contractduur, maar ook een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze bepalingen kunnen voortkomen uit afspraken in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Verder kan de werkgever onder bepaalde omstandigheden bijvoorbeeld een proeftijd, concurrentiebeding en pensioenregeling in het arbeidscontract opnemen.

Uitgelicht

De arbeidsovereenkomst: wat is belangrijk om te...

Gefeliciteerd! U heeft de ideale werknemer gevonden voor uw openstaande vacature. Dan volgt nu het administratieve gedeelte...

Verdiepingsartikel
Door redactie HR
Publicatiedatum: 30-11-2020

Hoofdlijnen bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst

Bij het in dienst nemen van een werknemer is het belangrijk dat de werkgever goede afspraken met hem maakt. Daarbij moeten...

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 26-08-2022

Nietige en vernietigbare bepalingen in de arbeidsovereenkomst

U heeft niet de vrijheid om de arbeidsovereenkomst volledig naar eigen smaak te formuleren. De werknemer en u zijn immers...

Verdiepingsartikel
Door redactie HR
Publicatiedatum: 27-11-2020

 

Wat zijn de regels bij een staking?

Arbeidsvoorwaarden | Publicatiedatum 07-03-2023

In de eerste maanden van 2023 zijn er relatief veel acties en stakingen geweest. Welke regels gelden er bij stakingen?

Wat is het verschil tussen vervallen en verjaren van vakantiedagen?

Vakantiedagen | Publicatiedatum 07-03-2023

Wettelijke vakantiedagen hebben een vervaltermijn en bovenwettelijke vakantiedagen een verjaringstermijn. Wat is het verschil en waarom is dit van belang?

Buitengerechtelijke vernietiging arbeidsovereenkomst: kan dat?

Arbeidsovereenkomst | Publicatiedatum 17-02-2023

Wij hebben een arbeidsovereenkomst gesloten met een werknemer die niet eerlijk is geweest tijdens het sollicitatiegesprek. Als we toen wisten, wat we nu weten, hadden...

Stel goede bedingen voor het arbeidscontract op

Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum 25-08-2022

In het arbeidscontract spreekt u de functie, het salaris, de ingangsdatum en de duur af. Naast deze basisafspraken kunt u ook bedingen opnemen die gelden tijdens of na...

De administratie bij nieuwe werknemers in vijf stappen

Indiensttreding Publicatiedatum 14-07-2022

De komst van een nieuwe werknemer zet veel administratieve processen in gang. De werkgever moet van alles over de werknemer weten en voor de werknemer regelen, maar mag...

Ketenregeling als middel voor vastigheid in de arbeidsrelatie

Arbeidsovereenkomst 6 minuten | 07-03-2023

Er zijn verschillende typen arbeidsovereenkomsten. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (het tijdelijke contract) biedt u als werkgever...

Waarom de Deliveroo-zaak belangrijk is voor iedere werkgever

Flexwerkers 4 minuten | 14-02-2023

In de wet staat dat een arbeidsovereenkomst de overeenkomst is ‘waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere p...

De rol van het goed werkgeverschap en goed werknemerschap

Arbeidsrecht 6 minuten | 09-02-2023

In het recht is bepaald dat partijen zich redelijk en billijk ten opzichte van elkaar moeten gedragen. Een bijzondere bepaling hierover is t...

Welke overeenkomst voor de dga?

Directeur-grootaandeelhouder (dga) Publicatiedatum 04-10-2022

Een dga kan zijn werk doen op basis van een arbeidsovereenkomst of via een managementovereenkomst. De eerste maakt hem in feite een werknemer, bij het tweede contract...

Studiekostenbeding

Studiekosten Publicatiedatum 25-08-2022

In een studiekostenbeding komen een werkgever en werknemer overeen dat de werknemer (een deel van) de studiekosten moet terugbetalen als hij binnen een bepaalde tijd...

Op tijd extra informatie over arbeidsvoorwaarden geven

Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum 07-07-2022

Voor arbeidsovereenkomsten die vanaf 1 augustus 2022 worden gesloten, gelden strengere en uitgebreidere regels voor de informatieplicht over arbeidsvoorwaarden. De werkgever...

Wetswijziging voor bedingen

Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum 28-06-2022

Per 1 augustus 2022 gelden er nieuwe wettelijke regels met betrekking tot het studiekostenbeding en het nevenwerkzaamhedenbeding. In deze infographic ziet u deze nieuwe...

Heeft u een vraag over Arbeidsovereenkomst?

Monique Kennis
Monique Kennis
advocaat arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Arbeidsovereenkomst?

Monique Kennis
Monique Kennis
advocaat arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie