Arbeidsovereenkomst

Een werknemer die bij uw werkgever in dienst treedt, tekent gewoonlijk een arbeidsovereenkomst om de arbeidsrelatie schriftelijk vast te leggen. In de arbeidsovereenkomst staan de basisbepalingen voor de arbeidsrelatie. Vaak gaat het om de primaire arbeidsvoorwaarden, zoals de werktijden, het salaris en de contractduur, maar ook een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze bepalingen kunnen voortkomen uit afspraken in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Verder kan de werkgever onder bepaalde omstandigheden bijvoorbeeld een proeftijd, concurrentiebeding en pensioenregeling in het arbeidscontract opnemen.

 

Wat zijn primaire, secundaire, tertiaire en quartaire arbeidsvoorwaarden?

Arbeidsvoorwaarden | Publicatiedatum 06-04-2022

Ik hoor over primaire, secundaire, tertiaire en zelfs quartaire arbeidsvoorwaarden. Wat zijn de verschillen hiertussen? Is dit ergens vastgelegd?

Hoe krijgen we de onterecht betaalde hoge Awf-premie terug?

Aangifte loonheffingen | Publicatiedatum 01-02-2022

In 2020 betaalden we voor een tijdelijk urenuitbreiding onterecht de hoge Awf-premie. Hoe kunnen we dit terugkrijgen? Wij maakten geen nieuwe IKV aan.

Wat moeten we weten over het tussentijds opzegbeding?

Arbeidsovereenkomst | Publicatiedatum 07-10-2021

We hebben een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Hij voldoet helaas niet aan onze verwachtingen en we willen zijn contract voor het einde van de...

De administratie bij nieuwe werknemers in vijf stappen

Indiensttreding Publicatiedatum 14-07-2022

De komst van een nieuwe werknemer zet veel administratieve processen in gang. De werkgever moet van alles over de werknemer weten en voor de werknemer regelen, maar mag...

Stel goede bedingen voor het arbeidscontract op

Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum 04-12-2020

In het arbeidscontract spreekt u de functie, het salaris, de ingangsdatum en de duur af. Naast deze basisafspraken kunt u ook bedingen opnemen die gelden tijdens of na...

OR & de spelregels bij contractverlengingen

Arbeidsovereenkomst 6 minuten | 19-07-2022

Hoewel de wetgever werkgevers aanmoedigt om werknemers meer zekerheid te bieden, maken werkgevers in de praktijk nog altijd veel gebruik van...

Alles wat u moet weten over de uitzendovereenkomst

Arbeidsovereenkomst 10 minuten | 11-07-2022

Soms is het interessant om uitzendkrachten in te zetten. Het geeft u bijvoorbeeld flexibiliteit, want uitzendkrachten zijn in te lenen in dr...

De aandachtspunten van de eindafrekening bij uitdiensttreding

Loonadministratie 4 minuten | 07-07-2022

Als een werknemer uit dienst treedt, krijgt u met allerlei arbeidsrechtelijke zaken te maken, zoals het correct beëindigen van de arbeidsove...

Op tijd extra informatie over arbeidsvoorwaarden geven

Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum 07-07-2022

Voor arbeidsovereenkomsten die vanaf 1 augustus 2022 worden gesloten, gelden strengere en uitgebreidere regels voor de informatieplicht over arbeidsvoorwaarden. De werkgever...

Wetswijziging voor bedingen

Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum 28-06-2022

Per 1 augustus 2022 gelden er nieuwe wettelijke regels met betrekking tot het studiekostenbeding en het nevenwerkzaamhedenbeding. In deze infographic ziet u deze nieuwe...

Herzieningssituaties bij de WW-premie

Sociale verzekeringen Publicatiedatum 26-04-2022

Werkgevers betalen een lage premie voor de Werkloosheidswet (WW) voor vaste contracten (2,70%) en een hoge WW-premie voor flexibele contracten (7,70%). Maar er zijn situaties...

Vergoedingen bij einde van arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum 02-02-2022

Vaak moet een werkgever bij het einde van een arbeidsovereenkomst één of meerdere vergoedingen betalen aan de werknemer. Het gaat niet altijd (alleen) om...

Heeft u een vraag over Arbeidsovereenkomst?

Kim Voordes
Kim Voordes
Advocaat
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Arbeidsovereenkomst?

Kim Voordes
Kim Voordes
Advocaat
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie