Aangiftetijdvakken loonheffingen 2023 gepubliceerd

19 december 2022 | Door redactie

De aangiftetijdvakken van de loonheffingen voor het jaar 2023 zijn online gepubliceerd op de website van de Belastingdienst. Rendement maakte daar een overzichtelijke infographic van.

In november ontvingen werkgevers van de Belastingdienst de aangiftebrief loonheffingen 2023. Hierin staan de aangiftetijdvakken voor de loonheffingen van 2023 en de bijbehorende aangifte- en betaaldatums. Inmiddels is het overzicht met alle deadlines voor het indienen en betalen van de aangifte loonheffingen voor 2023 ook op de site van de Belastingdienst gepubliceerd. In dit document staan ook de bijbehorende tijdvakcodes. Rendement maakte er een overzichtelijke infographic van.

Aangifte loonheffingen per (half)jaar

De meeste werkgevers doen hun aangifte loonheffingen per maand of per periode van vier weken. Maar er zijn bepaalde situaties waarin een werkgever een ander tijdvak gebruikt. Daarom staan in het overzicht ook de codes en deadlines voor aangifte loonheffingen per halfjaar en per jaar. Deze tijdvakken gelden voor:

  • personeel van zelfstandige binnenschippers die aan boord van het schip wonen (aangiftetijdvak is een halfjaar);
  • personeel aan huis, waaronder personeel in het kader van een persoonsgebonden budget voor zorg (aangiftetijdvak is een jaar);
  • meewerkende kinderen (aangiftetijdvak is een jaar).

Betalingskenmerk kwijt?

In het overzicht staan niet de betalingskenmerken die de werkgever nodig heeft voor de betaling. Deze staan in de aangiftebrief loonheffingen 2023. Als een werkgever de aangiftebrief kwijt is, kan hij op de website van de Belastingdienst de Zoekhulp betalingskenmerk gebruiken om het juiste betalingskenmerk te achterhalen.