Fiscus stuurt brief na controle werknemersverzekeringen

Werkgevers kunnen een brief van de Belastingdienst verwachten als de gegevens voor de werknemersverzekeringen in hun aangifte loonheffingen afwijken van de informatie die bij de fiscus bekend is. De Belastingdienst controleert deze gegevens regelmatig.

14 juni 2021 | Door redactie

Op 17 juni ontvangen werkgevers bij wie de Belastingdienst na controle van de gegevens voor de werknemersverzekeringen in de aangiften loonheffingen (artikel), verschillen constateerde. Het gaat om de aangiften loonheffingen over de eerste drie tijdvakken van 2021, zowel voor de maand- als vierwekenaangiften. De Belastingdienst heeft in dat geval een verschil gevonden tussen wat de werkgever heeft aangegeven en wat de fiscus op basis van zijn gegevens zou verwachten. In de bijlage bij de brief staat om welke rubrieken in de aangifte loonheffingen het gaat. 

Mailen met de Belastingdienst

Als de werkgever zo’n brief ontvangt, is het raadzaam eerst te controleren of hij na de controledatum de aangiften loonheffingen nog heeft gecorrigeerd (artikel). Als hij de aangiften niet heeft gecorrigeerd, controleert hij vervolgens aan de hand van het overzicht bij de brief of hij de gegevens voor de werknemersverzekeringen goed heeft ingevuld in de aangiften. Kloppen de aangiften, dan stuurt hij een e-mail waarin hij de vastgestelde verschillen verklaart. Als hij een aangifte niet goed heeft ingevuld, is het zaak deze zo snel mogelijk te corrigeren. Hij hoeft de Belastingdienst dan niet te mailen. 

Correctie aangifte loonheffingen

Als de werkgever wel één of meer aangiften heeft gecorrigeerd, moet hij nagaan of de gegevens in de aangiften na de correcties overeenkomen met de verwachting van de Belastingdienst. Zijn er nog steeds verschillen? Dan mailt hij een verklaring voor de verschillen of corrigeert hij de aangifte(n) nog een keer. Komen de gegevens na de correcties met die van de Belastingdienst overeen, dan hoeft hij niets te doen. Het mailadres van de Belastingdienst staat in de brief genoemd. In de brief staat ook een uiterste datum voor een reactie.