Nieuwe pdf Handboek Loonheffingen 2023 online

28 maart 2023 | Door redactie

De Belastingdienst heeft een tweede versie van het Handboek Loonheffingen 2023 gepubliceerd. In deze versie staan vijf aanpassingen ten opzichte van de versie die eerder deze maand online kwam.

Het Handboek Loonheffingen is het naslagwerk van de Belastingdienst over alles wat met aangifte loonheffingen te maken heeft. Voorin in het Handboek staat een onderdeel ‘versiebeheer’ met alle aanpassingen. Daar is onder meer te lezen dat de Belastingdienst technische verbeteringen in de pdf doorvoerde waardoor deze nu volledig toegankelijk is voor mensen met een visuele beperking.

Geen minimum voor gebruikelijk loon

Eén van de inhoudelijke wijzigingen betreft de berekening van het gebruikelijk loon van de directeur-grootaandeelhouder (dga). Uw organisatie mag het gebruikelijk loon in de volgende gevallen op een lager bedrag vaststellen:

  • Door aannemelijk te maken dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 51.000. Het loon van de dga is dan 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.
  • Door aannemelijk te maken dat 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan het loon van de meestverdienende werknemer van uw organisatie of van een verbonden lichaam. Het loon van de dga is dan 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

In het tweede geval is in de nieuwe regeling per 2023 de beperking dat het loon een minimumbedrag (€ 51.000) moet zijn, vervallen. De Belastingdienst paste dit aan in het Handboek.

Handboek Loonheffingen 2023 met register

Van de pdf-versie van het Handboek verschijnt een paar keer per jaar een nieuwe versie. Rendement zet steeds de nieuwste versie van het Handboek Loonheffingen 2023 mét register (tool) online. Een trefwoordenregister kan immers erg handig zijn, zeker bij gebruik op papier, maar de Belastingdienst maakt dit al jaren niet meer.