Tweede versie Handboek Loonheffingen 2021 online

De tweede versie van het Handboek Loonheffingen 2021 is gepubliceerd. In deze versie heeft de Belastingdienst diverse wijzigingen aangebracht. Ook bevat het Handboek een nieuw hoofdstuk waarin de rubrieken van de aangifte loonheffingen worden toegelicht.

7 juli 2021 | Door redactie

In het Handboek Loonheffingen zijn verschillende wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de versie die in maart van dit jaar werd gepubliceerd. Zo is de verlenging van diverse coronamaatregelen rondom de loonheffingen tot en met 30 september opgenomen en worden de gevolgen van de Brexit voor de sociale zekerheid uitgelegd.
De nieuwste uitgave van het Handboek bevat ook een nieuw hoofdstuk. Hierin geeft de fiscus toelichting op een aantal rubrieken van de aangifte loonheffingen, waaronder adresgegevens, het personeelsnummer en de contracturen per week. Het hoofdstuk is nog niet compleet: de toelichting van een aantal rubrieken volgt in de volgende uitgave van het Handboek, die naar verwachting in oktober 2021 uitkomt.

Drie standpuntwijzigingen van de Belastingdienst

De Belastingdienst heeft in het Handboek Loonheffingen van juli 2021 zijn standpunt gewijzigd ten aanzien van het noodzakelijkheidscriterium. Het nieuwe standpunt houdt in dat werkgevers de gerichte vrijstelling voor noodzakelijke voorzieningen nu ook kunnen toepassen als een werknemer een eigen bijdrage voor privégebruik verschuldigd is. Verder heeft de Belastingdienst het standpunt verlaten dat het gebruikelijk loon voor onder meer de directeur-grootaandeelhouder nooit lager kan zijn dan het wettelijk minimumloon. Er kunnen namelijk zakelijke gronden zijn om uit te gaan van een lager gebruikelijk loon dan het wettelijk minimumloon. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de continuïteit van een onderneming door een (structurele) verliessituatie in gevaar komt.
Verder is ook het nieuwe standpunt opgenomen dat een werkgever per 1 januari 2022 rekening moet houden met auto met de hoogste bijtelling in plaats van met de auto met de hoogste cataloguswaarde, als een werknemer meer dan één auto van de zaak tegelijk heeft.

Handboek Loonheffingen met register

Gebruikers die er de voorkeur aan geven om het Handboek op papier te raadplegen, moeten het zelf printen. Een trefwoordenregister is dan erg handig, maar de Belastingdienst maakt dit al jaren niet meer. Zoals ieder jaar heeft Rendement het ontbrekende register alsnog voor u samengesteld. U kunt het complete Handboek Loonheffingen 2021 met register (tool) nu downloaden. 

Bijlagen bij dit bericht