U hoeft niet alle afspraken openbaar te maken

16 juli 2010 | Door redactie

Als u met een groep werknemers een afspraak maakt die gunstiger is dan afspraken met andere werknemers, hoeft u dat niet altijd openbaar te maken. Volgens de rechtbank in Amsterdam heeft u geen informatieplicht om iedereen duidelijk te maken dat u een aantal werknemers een beter aanbod doet.

In deze zaak stapte een werkneemster naar de rechter nadat zij erachter was gekomen dat haar werkgever andere werknemers een verbeterd aanbod had gedaan om eerder te stoppen met werken. De vrouw maakte gebruik van een overbruggingsuitkering die de onderneming aanbood en die de periode vanaf haar 60e tot de pensioengerechtigde leeftijd zou overbruggen. Enkele collega’s die even oud waren wilden geen gebruik maken van dat aanbod. Uiteindelijk werden ze over de streep getrokken door het voorstel van de werkgever om tijdelijk een hogere uitkering te ontvangen.

Slecht werkgeverschap door ongelijke behandeling

De gedupeerde vrouw vond dat ze ongelijk behandeld was en dat er daarom sprake was van slecht werkgeverschap. De rechter veegde dat argument van tafel. De vrouw was weliswaar ongelijk behandeld, maar haar situatie was ook anders. Ze had er vrijwillig voor gekozen om op het oorspronkelijke aanbod in te gaan.

Openheid is niet altijd wenselijk

De werkgever hoefde haar niet te informeren over de afspraken die waren gemaakt met werknemers die het oorspronkelijke aanbod weigerden. Had de onderneming wel alle informatie direct doorgespeeld, dan had ze mogelijk haar eigen belangen geschaad. Bovendien was de onderneming dan in haar vrijheid van handelen beperkt geweest en was ook nog eens de privacy van de overige betrokken werknemers in het geding geweest.
Rechtbank Amsterdam, 2 maart 2010, LJN: BM2253