Persoonlijk budget voor arbeidsvoorwaarden

6 mei 2011 | Door redactie

De tijd is voorbij dat alle werknemers in een organisatie dezelfde arbeidsvoorwaarden hebben. Werknemers willen steeds vaker invloed uitoefenen op hun individuele arbeidsvoorwaarden. Onderzoek daarom eens de mogelijkheid van flexibele arbeidsvoorwaarden en persoonlijke budgetten.

Werknemers zijn er tegenwoordig aan gewend om veel keuzes te hebben. Om personeel aan uw organisatie te binden, is het daarom belangrijk dat u in uw arbeidsvoorwaardenbeleid inspeelt op persoonlijke voorkeuren. Dit kan uiteraard met een cafetariasysteem – een keuzemodel waarin de werknemer arbeidsvoorwaarden kan inzetten om één of meerdere (meestal onbelaste) doelen te ‘kopen’. Maar u kunt ook kiezen voor het zogenoemde budgetmodel. 

Individuele arbeidsvoorwaarden

Het budgetmodel houdt in dat bepaalde arbeidsvoorwaarden worden omgezet in één brutobedrag: het budget. Uw werknemers kunnen vervolgens zelf bepalen of zij bepaalde looncomponenten en vergoedingen laten uitbetalen of reserveren voor een later moment. Een personeelsbeleid waarin een werknemer meer zeggenschap heeft over zijn individuele arbeidsvoorwaarden wordt ook wel ‘inkomensmanagement’ genoemd. Inkomensmanagement is een belangrijk onderdeel van een levensfasebewust personeels- en beloningsbeleid.