Salarisverlaging moet redelijk zijn

22 november 2010 | Door redactie

Een onderneming mag een eenzijdige verslechtering van de arbeidsvoorwaarden alleen doorvoeren als het onredelijk zou zijn als de werknemer die verslechtering zou weigeren. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn in slechte economische omstandigheden. Maar zelfs dan moet u oppassen om zomaar een salarisverlaging toe te passen!

Een eenzijdig ingevoerde verlaging van het salaris van een werknemer is niet verboden, mits die wijziging redelijk is. Als dat het geval is, moet de werknemer de verlaging accepteren. Hierover heeft u eerder kunnen lezen in het bericht ‘Goed werknemerschap is verplichte kost’. Maar als er twijfel bestaat of een salarisverlaging redelijk is, kunt u die niet zomaar afdwingen. Dat bleek onlangs ook bij het gerechtshof in Den Haag. Het ging in deze zaak om een werknemer van een detacheringsbureau. De opdrachtgever waar de werknemer werkte, ging door de crisis een lager uurtarief betalen. Deze verlaging wilde het bureau doorrekenen in het salaris van de werknemer. Ondanks dat de werknemer er niet mee akkoord ging, kreeg hij toch minder betaald.

Geen redelijke verlaging

Het gerechtshof oordeelde, in navolging van de rechtbank, dat de werkgever niet voldoende aannemelijk had gemaakt dat het economisch ook slecht ging met het detacheringsbureau. De onderneming had er niet van uit mogen gaan dat de werknemer akkoord zou gaan met de salarisverlaging. Voorlopig moest het bureau deze verlaging dus terugdraaien.
Gerechtshof Den Haag, 26 oktober 2010, LJN: BO2078