Welke gevolgen kan de uitruil van loonbestanddelen hebben?

14 december 2020

In onze organisatie bestaan er verschillende uitruilmogelijkheden. Hiermee biedt onze organisatie werknemers de mogelijkheid om belast loon (of verlof) uit te ruilen voor onbelast loon (of verlof). Met welke financiële gevolgen moeten wij rekening houden als werknemers loonbestanddelen uitruilen? En kan de uitruil ook gevolgen hebben voor de financiële situatie werknemer? 

Een cafetariaregeling levert in het algemeen financiële voordelen op voor uw onderneming. Zo zorgt de uitruil van brutoloon voor nettoloon ervoor dat het premieloon en bijdrageloon

Met een gratis account kunt u verder lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.