Contact op afstand met bedrijfsarts leidt tot tevredenheid

Ook het contact met de bedrijfsarts verloopt in coronatijd anders. Consulten lopen via online contact of telefonisch. Aanvankelijk was er twijfel of dit wel leidde tot een adequate behandeling, maar werknemers blijken er positief over te zijn. Wel zijn er nog aandachtspuntjes.

23 maart 2021 | Door redactie

Noodgedwongen hebben arbodiensten en bedrijfsartsen door corona hun aanpak moeten veranderen. Het contact met de ziekgemelde werknemer verloopt voornamelijk online of telefonisch. In december 2020 heeft onderzoeksbureau Ipsos zo’n 1.100 werknemers ondervraagd die vanwege een ziekmelding contact hadden met een arbodienst. Bij 75% gebeurde dat inderdaad op afstand.

Contact op afstand na coronaperiode behouden

Van deze groep vond 85% dat dit heel goed verliep, soms zelfs beter dan een persoonlijk bezoek. Zij zouden het een goed idee vinden om deze vorm van contact ook na de coronaperiode in het pakket van mogelijkheden te houden. Volgens Ipsos was men vooral positief over de vriendelijkheid, het nakomen van afspraken, de tijd die voor een gesprek werd uitgetrokken en de omgang met vertrouwelijke gegevens. Maar er was ook kritiek: zo was men niet altijd te spreken over de gegeven adviezen en de bereikbaarheid. Vaker dan andere jaren hadden werknemers al in de eerste week van hun ziekmelding contact met de arbodienst.

Vertrouwen in onafhankelijk oordeel

De resultaten uit het onderzoek van Ipsos worden ondersteund door een vergelijkbaar onderzoek dat TNO deed in juli 2020. De ruim 1.250 ondervraagden hadden een jaar eerder deelgenomen aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. In het eerste deel van 2020 verliep het contact met de bedrijfsarts vrijwel uitsluitend op afstand. In minder dan 3% van de gevallen kwam er een fysiek bezoek aan te pas. Voor een meerderheid leidde een consult toen tot aanpassingen in werkzaamheden, arbeidsomstandigheden of werkplek (tool). Van de ondervraagden had 58% veel of zelfs heel veel vertrouwen in het onafhankelijke oordeel van de bedrijfsarts.

Bijlagen bij dit bericht