Niet over een nacht ijs bij keuze voor arbodienst

Veel werkgevers kiezen ervoor om arbodienstverlening bij een arbodienst in te kopen. Dat heeft als voordeel dat alle arbodisciplines onder één dak te vinden zijn. Alleen is het wel zaak om de arbodienst eruit te pikken die het beste bij de organisatie past.

6 november 2020 | Door redactie

Voordat de werkgever de keuze maakt voor een arbodienst is het zaak te onderzoeken of er wel een arbodienst nodig is. De werkgever kan namelijk ook kiezen voor de maatwerkregeling. Dan bepaalt hij zelf hoe en met wie hij de preventie en begeleiding van het ziekteverzuim regelt en de uitvoering van de wettelijke taken. Het is wel zaak dat de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) instemt met de keuze voor de maatwerkregeling.

Aansluiting arbodienst niet verplicht

Als de OR of PVT instemmen, vervalt de verplichte aansluiting bij een arbodienst, waardoor de werkgever kan werken met interne deskundigen of verschillende taken en dienstverlening mag inkopen bij diverse arbodienstverleners. Hij moet er wel voor zorgen dat hij in ieder geval een geregistreerde bedrijfsarts en gecertificeerde kerndeskundigen inschakelt voor de uitvoering van de wettelijke taken en dat hij zich houdt aan de wetgeving op het gebied van preventie en verzuim.

Risico’s en omstandigheden onderzoeken

Om een goede afweging te kunnen maken, moet de werkgever eerst onderzoeken wat de specifieke omstandigheden van en risico’s binnen de organisatie zijn. Heeft de organisatie te kampen met veel of langdurig verzuim? Kies dan voor een arbodienst die gespecialiseerd is in verzuimbegeleiding en re-integratie. Gebruikt de organisatie veel risicovolle productiemethodes of werken de werknemers vaak met gevaarlijke stoffen? Dan is een arbodienst waar de bedrijfsveiligheid de kerndiscipline is een verstandige keuze. 

Bijlagen bij dit bericht