Goedkope kinderopvang laat langer op zich wachten

1 mei 2023 | Door redactie

De plannen voor een eenvoudiger en betaalbaarder kinderopvangstelsel worden twee jaar uitgesteld. Het nieuwe financieringsstelsel staat nu voor 2027 op stapel in plaats van 2025. Dat staat in de Voorjaarsnota en in een brief van het kabinet aan de Tweede Kamer.

Het uitstel van het nieuwe kinderopvangstelsel naar invoering per 2027 is volgens het kabinet onvermijdelijk. De veranderingen zijn nogal ingrijpend. Uitvoeringsinstanties hebben aangegeven dat invoering per 2025 voor hen niet haalbaar is, zo gaf het kabinet eind april aan in een brief aan de Tweede Kamer en de Voorjaarsnota 2023.

Invoering per 2025 is niet verantwoord

Daarnaast is er de vrees dat de kwaliteit van de kinderopvang zal lijden onder de toename van de vraag die na de hervorming verwacht wordt. De kinderopvangsector heeft nu al last van personeelstekorten en een tekort aan opvangplekken. Een verandering doorvoeren die de vraag naar kinderopvang enorm doet stijgen, zou momenteel niet verantwoord zijn.

Geleidelijk toegroeien naar nieuw systeem

De twee jaar uitstel levert de staatskas een meevaller op van € 4,7 miljard. Om de overgang naar het nieuwe financieringsstelsel soepel te laten verlopen, is er voor 2025 en 2026 wel een bedrag van in totaal € 1,6 miljard gereserveerd. Dit moet ervoor zorgen dat de vraag naar kinderopvang gedoseerd groeit, zodat de sector niet in één klap overspoeld wordt met extra aanvragen.

Van KOT naar VKO

Op Prinsjesdag 2022 werd bekendgemaakt dat het financieringsstelsel van de kinderopvang op de schop gaat. De bedoeling is dat uiteindelijk 96% van de kosten voor kinderopvang niet voor rekening van de ouders komt. In plaats van de kinderopvangtoeslag (KOT) komt er een regeling waarbij de overheid de vergoeding voor kinderopvang (VKO) rechtstreeks aan de opvangorganisatie uitkeert.