Wat doen we tegen het hoge aantal ziekmeldingen op maandag?

22 juli 2019

Wij zien dat op maandag de meeste ziekmeldingen binnenkomen. Komt dit door misdragingen in het weekend? Wat doen we hiertegen?

Een werknemer die zich op vrijdagmorgen half grieperig voelt, kan proberen die ene werkdag tot het vrije weekend door te werken. Als hij dan niet opknapt, komt zijn ziekmelding op maandag, net als van werknemers die zich op zaterdag of zondag voor het eerst beroerd voelen. Dat maakt het op zich logisch dat u op maandag de meeste meldingen binnenkrijgt.

Frequent verzuim

De ziekmeldingen op maandag zijn vaak deel van ‘frequent verzuim’. Onderzoek wijst uit dat een deel van de werknemers die in een jaar frequent hebben verzuimd, dit ook in het jaar daarop doen en daarna ook langdurig uitvallen. Daarom kunt u afspraken maken: bijvoorbeeld dat de derde ziekmelding in twaalf maanden leidt tot een signaal aan of oproepverzoek bij de bedrijfsarts. Dit legt u in overleg met de ondernemingsraad van tevoren vast in een verzuimbeleid. Laat u hierover adviseren door uw arbodienstverlener. Dat u misdragingen vermoedt, zegt iets over de werksfeer. Is die negatief, dan werkt dat verder verzuim in de hand, collega’s gaan over elkaar klagen et cetera. Als het goed is, kennen leidinggevenden hun werknemers en praten zij open met elkaar, ook over hun weekend. Meldt een werknemer (die vaak de losbol uithangt) zich regelmatig ziek, dan behoort de leidinggevende hem hierover te spreken, rekening houdend met de privacy. School managers zo nodig bij op dit gebied.