Onregelmatigheidstoeslag ook tijdens vakantie

10 augustus 2015 | Door redactie

Als uw onderneming werknemers een onregelmatigheidstoeslag betaalt, moet u dat ook doen over de uren dat zij vakantie of verlof hebben. Dat blijkt uit uitspraken van zowel het Europese Hof van Justitie als de rechtbank in Den Haag.

Werknemers die op onregelmatige tijden werken, zoals in het weekend, heel vroeg of juist heel laat, krijgen meestal een onregelmatigheidstoeslag voor het werken op ongebruikelijke tijden. Die toeslag wordt niet doorbetaald als een werknemer verlof of vakantie heeft. Onlangs oordeelde het Europese Hof van Justitie echter dat de onregelmatigheidstoeslag moet worden gezien als onderdeel van het salaris en dat werknemers daarom recht hebben op een gemiddelde onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie en verlof.

Ook vorige werkgevers moeten alsnog betalen

Naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof stapte de beroepsvereniging voor gezondheidszorgers NU‘91 met een verpleegkundige naar de rechtbank in Den Haag. De werkneemster kreeg namelijk geen onregelmatigheidstoeslag over haar vakanties en verlof. De rechtbank toetste of de uitspraak van het Europese Hof ook van toepassing was op de Nederlandse situatie. De werkneemster en NU’91 werden in het gelijk gesteld. Het ziekenhuis waar de verpleegkundige werkte, moest haar de toeslag met terugwerkende kracht – over maximaal de afgelopen vijf jaar –  uitbetalen. Ook haar vorige werkgevers moesten de toeslag alsnog betalen.

Initiatief voor uitbetaling ligt bij de werknemer

Werknemers die regelmatig een onregelmatigheidstoeslag uitbetaald krijgen, moeten zelf het initiatief nemen om eventuele achterstallige toeslag op te eisen bij de werkgever. Uw onderneming kan dus geconfronteerd worden met claims van (ex-)werknemers die in de afgelopen vijf jaar onregelmatigheidstoeslag hadden moeten ontvangen.
Kantonrechter Den Haag, 2 juni 2015, ECLI (verkort): 6327