Recht op onregelmatigheidstoeslag bij verlof

3 juli 2015 | Door redactie

Rechtbank Den Haag heeft in navolging van het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat een werknemer die een onregelmatigheidstoeslag ontvangt ook tijdens vakantie en verlof recht heeft op deze toeslag.

Werknemers die op onregelmatige tijden werken, zoals in het weekend, heel vroeg of juist heel laat, krijgen meestal een onregelmatigheidstoeslag (ORT). Tijdens verlof of ziekte wordt die toeslag meestal niet doorbetaald.
Een tijd geleden oordeelde het Europese Hof van Justitie echter dat de ORT moest worden gezien als onderdeel van het salaris. Daarom zouden werknemers recht moeten hebben op een gemiddelde ORT tijdens vakantie en verlof.

Werkgever moet ORT over afgelopen vijf jaar betalen

Naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof stapte de beroepsvereniging voor gezondheidszorgers NU‘91 met een verpleegkundige die geen ORT over haar vakanties en verlof kreeg naar de rechtbank in Den Haag om te toetsen of de uitspraak van het Europese Hof ook van toepassing was op de Nederlandse situatie. De werkneemster en NU’91 werden in het gelijk gesteld. Het ziekenhuis moest deze toeslag met terugwerkende kracht – over maximaal de afgelopen vijf jaar – uitbetalen.

Cao-bepaling over ORT tijdens vakantie en verlof

Een werknemer die regelmatig ORT krijgt, moet zelf het initiatief nemen om eventuele achterstallige ORT op te eisen bij zijn werkgever (en oud-werkgevers). Wel wordt er al in sommige cao’s afgesproken dat werknemers recht hebben op ORT tijdens vakantie en verlof.