Salaris inclusief vakantiegeld is toegestaan

28 februari 2014 | Door redactie

Het scheelt u in de loonadministratie een hoop rompslomp als u werknemers een loon uitbetaalt inclusief een vooruitbetaling van hun vakantiedagen en vakantiebijslag. De kantonrechter in Amsterdam heeft in 2014 bepaald dat dit niet in strijd is met de wet.

In de betreffende zaak stapte een werknemer nadat zijn dienstverband was afgelopen naar de kantonrechter om van zijn ex-werkgever (nogmaals) uitbetaling van vakantiedagen en vakantiebijslag te eisen. Dit zat al in zijn loon verwerkt, maar volgens de werknemer was dit wettelijk niet toegestaan.

Uitbetaling vakantiebijslag moet minimaal eens per jaar

De rechter stelde vast dat in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag staat dat de werkgever de vakantiebijslag van de werknemer in principe in de maand juni moet uitbetalen. Wel mag er in de cao of arbeidsovereenkomst worden afgesproken dat de vakantiebijslag op een ander tijdstip wordt uitgekeerd, zolang dit minstens één keer per jaar gebeurt. In deze zaak stond in de arbeidsovereenkomst van de werknemer dat hij zijn vakantiebijslag maandelijks verwerkt in zijn salaris zou ontvangen. Op dit punt wees de rechter de vordering van de werknemer dus af.

Werknemer moet gelegenheid hebben om vakantie op te nemen

De uitbetaling van vakantiedagen mag ook worden meegenomen in het uurloon. Wel moet de werkgever de werknemer in de gelegenheid stellen om vakantie op te nemen. De werknemer moet dus het recht behouden om op vakantie te gaan. Daarnaast moet op de loonstrook zichtbaar zijn welk deel van het loon als salaris, vakantiedagen en vakantiebijslag kwalificeert.
Ook nam de kantonrechter in zijn oordeel mee dat de werkgever een modelcontract uit de cao had gebruikt, waarin de afspraak over het all-in uurloon was opgenomen. De vordering van de werknemer om de vakantiedagen nogmaals uit te betalen werd afgewezen.
Kantonrechter Amsterdam, 14 januari 2014, ECLI (verkort): 67