Diversiteit klachten long covid bemoeilijkt behandeling

25 augustus 2022 | Door redactie

Hoewel langzaamaan meer bekend wordt over de gevolgen van long covid, is er nog steeds geen adequate behandeling en houden patiënten lang last van fysieke en mentale klachten. Werknemers kunnen hierdoor langdurig uitvallen, vooral als hun klachten niet herkend worden.

Mensen met langdurige klachten door long covid, kunnen voor advies en hulp terecht bij C-support. Deze organisatie levert in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nazorg aan patiënten die na een covidinfectie langer dan drie maanden klachten houden. Zij hebben hiervoor geen verwijzing nodig van hun bedrijfsarts, huisarts of specialist en kunnen zich online voor nazorg aanmelden. Bij C-support hebben zich tot nu toe 14.654 patiënten aangemeld met klachten die langer dan drie maanden aanhielden na een positieve zelftest. Hieronder bevinden zich relatief veel jongeren, maar ook werkenden; zo komt een derde van de aanmeldingen van zorgmedewerkers.

Gemiddeld 11 symptomen bij long covid

De klachten die mensen melden, zijn heel divers en werden zeker in het begin niet altijd door de werkgever en de bedrijfsarts herkend als symptomen van longcovid. Hierdoor kregen werknemers in bepaalde gevallen de diagnose burn-out, terwijl er eigenlijk sprake was van longcovid. Voor werkgevers is het belangrijk te weten dat de symptomen zeer divers kunnen zijn. Van een lijst van 23 mogelijke symptomen van het postcovidsyndroom (PCS) hadden mensen die zich bij C-support meldden gemiddeld elf symptomen. Het vaakst kwamen voor:

  • Vermoeidheid 94%
  • Concentratieproblemen 87%
  • Geheugenproblemen 79%
  • Kortademigheid 70%

Andere mogelijke klachten zijn onder meer hartkloppingen, gewrichtspijn en spierpijn, hoofdpijn, klachten aan luchtwegen, overgevoeligheid voor licht en geluid, slaapproblemen en (nacht)zweten. Een opvallend symptoom is hyposmie of anosmie (mindere of geen geurbeleving).

Postcovidsyndroom erkend als beroepsziekte

Onlangs berichtte vakbond FNV dat 113 zorgmedewerkers met long covid, na twee jaar ziekteverzuim zijn ontslagen. Zij moeten een WIA-uitkering aanvragen (tool). Begin 2022 heeft het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCB) het postcovidsyndroom officieel erkend als beroepsziekte. Dat betekent dat de werknemer de werkgever aansprakelijk kan stellen voor de geleden schade als hij kan aantonen dat hij long covid heeft opgelopen door diens nalatigheid. Werkgevers moeten dus zorgen dat ze passende maatregelen (blijven) nemen om werknemers te beschermen tegen blootstelling aan het risico van een coronabesmetting.