Geen administratiekosten bij verkeersboetes?

1 maart 2012 | Door redactie

De rechtbank in Amsterdam heeft onlangs bepaald dat het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) geen administratiekosten mag berekenen bij verkeersboetes. Bij belastingen is het doorbelasten van kosten wel toegestaan, maar bij sancties moet de overheid deze gewoon zelf voor haar rekening nemen.

In de betreffende zaak had een man een boete voor te hard rijden gekregen van € 99 plus € 6 administratiekosten. De man betaalde de bekeuring op tijd, maar liet de administratiekosten om principiële redenen achterwege. Toen hij voor die € 6 een aanmaning van het CJIB kreeg, stapte hij naar de rechter.

Administratiekosten ten onrechte in rekening gebracht

De rechter stelde dat een verkeersboete bedoeld is als sanctie, die moet voorkomen dat iemand nog een keer in de fout gaat. Er is dus geen sprake van een tegenprestatie of het heffen van belasting. Het CJIB presenteert de boete wel op zo’n manier dat het lijkt alsof het om een belasting gaat. Dat verschil is belangrijk, want bij een belasting mag de overheid wel administratiekosten in rekening brengen, maar bij een sanctie niet. Volgens de rechter had het CJIB de administratiekosten dus ten onrechte in rekening gebracht.

CJIB blijft toch gewoon administratiekosten berekenen

Helaas betekent dit niet dat uw onderneming bezwaar kan maken tegen de administratiekosten. Bezwaar maken tegen administratiekosten is wettelijk namelijk niet mogelijk. Als u het gevecht aan wilt gaan, moet u - net als de man uit de rechtszaak - alleen de boete betalen. Het CJIB zal u dan uiteindelijk via een dwangbevel tot betaling van de administratiekosten dwingen. Tegen dit dwangbevel kunt u wél in beroep gaan, waarbij u kunt verwijzen naar de uitspraak van de rechter. Omdat aan een dwangbevel ook weer kosten zijn verbonden (afhankelijk van de hoogte van de boete), is het echter maar de vraag of u dit risico moet willen nemen.
Het CJIB is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechter. Zolang de uitslag daarvan nog niet bekend is, blijft de instantie gewoon administratiekosten berekenen.
Rechtbank Amsterdam, 9 februari 2012, LJN: BV6243