Een medewerker met autisme coachen

19 februari 2015 | Door redactie

Er zijn heel uiteenlopende vormen van autisme. De kans is dus groot dat u wel eens te maken heeft met een medewerker of collega met autisme. Soms loopt zo’n persoon tegen problemen aan op zijn werk of tijdens een training of cursus. Coaching kan dan uitkomst bieden. Weet u hoe u een werknemer met autisme goed begeleidt?

Om de kennis over en het begrip voor autisme te vergroten, is onlangs de website Uaanzet.nl gelanceerd. De site richt zich op iedereen die professioneel of privé met autisme te maken heeft. In Nederland hebben ongeveer 190.000 mensen een vorm van autisme. Uaanzet.nl biedt informatie aan mensen in uiteenlopende rollen en functies. 

Tips voor de begeleiding van autistische medewerker

Ook voor het coachen en begeleiden van mensen met autisme geeft de website handreikingen, voorbeelden en tips. Een greep uit de tips:

  • Verdiep u in wat autisme is en van u als coach of begeleider vraagt. Om mensen met autisme goed te kunnen begeleiden, is het belangrijk dat u kennis over en ervaring met mensen met autisme heeft en de weg weet op diverse levensgebieden.
  • Geef de persoon met autisme zo veel mogelijk eigen regie over de begeleiding. Niet voor alle mensen met autisme is dit vanzelfsprekend. Stel vanuit uw expertise vragen en draag informatie aan. De verantwoordelijkheid voor wat er gebeurt, ligt bij de persoon met autisme zelf.
  • Leer goed in te schatten wat de ontwikkelingsmogelijkheden en -uitdagingen zijn. Kenmerkend voor mensen met autisme is dat ze zich op sommige onderdelen sneller en op andere onderdelen langzamer ontwikkelen dan u op basis van hun kalenderleeftijd zou verwachten. Stem de begeleiding hier steeds zo goed mogelijk op af.