Coachingsbudget bepalen

Rekentool

MS Excel 28.84 kb

14-08-2019

Download deze tool
Voor het uitvoeren van coaching is budget nodig. Met deze rekentool berekent u wat de totale kosten zijn voor coaching en brengt u de onderbouwing daarvan meteen in beeld.